Document

Handelingsperspectief Ov-knoop Den Haag Laan van NOI

Profielfoto van Kennisplatform CROW
29 maart 2024 | 1 minuut lezen

Handelingsperspectief met betrekking to de (door)ontwikkeling van de ov-knoop Den Haag Laan van NOI samengesteld door Goudappel in samenwerking met ProRail, NS, HTM, RET, MRDH, Provincie Zuid-Holland, de gemeente Leidschendam-Voorburg en de gemeente Den Haag.Alle opgaven die spelen rondom deze OV-knoop zijn gezamenlijk doorlopen en geanalyseerd. Dit is gedaan op basis van beschikbare onderzoeken, enquêtes, analyses en tellingen. In twee verschillende werksessies is deze informatie bijeengebracht en gezamenlijk beoordeeld. Met als resultaat dit handelingsperspectief

Achtergrond

NS Stations werkt samen met de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg aan de ruimtelijke transformatie van het stationsgebied Den Haag Laan van NOI. Dit nieuw stukje stad moet worden ontwikkeld met een menselijke maat: het doel is een groene en hoogwaardige mobiliteitsknoop om te wonen en werken (ca. 600 woningen en 14.000 m² aan werk en voorzieningen), waar het aantrekkelijk verblijven is voor iedereen. Door de nabijheid van het station ligt er een kans om deze knoop in te richten als mobiliteitshub. 

Het huidige mobiliteitssysteem bestaat voornamelijk uit gescheiden netwerken voor OV, auto en/of fiets en lopen. Verdere integratie van deze netwerken is in de toekomst gewenst om de toenemende mobiliteitsvraag op te kunnen vangen. Het faciliteren van de multimodale deur-tot-deur reis en een goede inrichting op en rondom OV-knooppunten is daarvoor noodzakelijk. Om te kunnen anticiperen op de toekomst moet naast het huidig functioneren ook een inschatting worden gemaakt over het functioneren van het OV-knooppunt in de toekomst. Als hulpmiddel hiervoor is een handelingsperspectief OV-knooppunten ontwikkeld. Dit instrument is bedoeld om een beeld te verkrijgen over het integraal functioneren in de huidige situatie en het wensbeeld in de toekomstige situatie van de OV-knoop in zijn omgeving.

1 document en 1 link toegevoegd