Nieuwsoverzicht

Alle relevante nieuwsartikelen vind je onderstaand. Zoek je informatie over een specifiek thema? Klik dan op de beschikbare thema's in de rechterkolom. Je kunt je waardering voor een artikel laten zien door deze een like te geven of laat een reactie achter in de daarvoor bestemde ruimte.

Nieuwe themapagina over publieke mobiliteit

CROW werkt vanuit de Werkgroep publieke mobiliteit decentrale overheden aan een gedeelde agenda publieke mobiliteit. Ter ondersteuning van de decentrale...

Netwerk (deel)fietsparkeren uitgewerkt voor Eindhoven

Gemeente Eindhoven heeft het nieuwe Eindhovense Masterplan mobiliteit in 2050 vastgesteld. Dit Masterplan gaat over verbinding, vrijheid voor iedereen,...

Dien je aanvraag in voor een bijdrage aan jouw mobiliteitshubplan

Van het Rijk kunnen decentrale overheden maximaal 50% cofinanciering ontvangen bij plannen met betrekking tot (deelmobiliteit)hubs. De maximale bijdrage per...

Enquête fietsparkeerkencijfers

In 2019 zijn de fietsparkeerkencijfers uitgegeven. CROW werkt nu aan actualisatie van die kencijfers en daarbij vragen wij jouw hulp.

Slim gekozen locaties voor fietsinfra rond ov-haltes

Met een nieuwe aanpak brengt de TU Delft in kaart op welke locaties investeringen in fietsenstallingen en fietspaden het meest effectief zijn.

Combinatie fiets-ov kan maximaal 3,4 procent autoritten vervangen

Maximaal 3,4 procent van de autoritten kan met effectieve beleidsmaatregelen verschuiven naar de combinatie fiets en openbaar vervoer. Dit blijkt uit...

Onderzoek regionale effecten van Betalen naar Gebruik voor autobezitters

Gedifferentieerd naar autogewicht zijn het vooral de eigenaren van zwaardere (oude) auto’s in de middellage inkomenscategorie die er het meeste...

Rapport risico’s zero-emissiebussen op ov-knooppunten in het kort

Van het rapport van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) over de effecten van een brand of explosie van een zero-emissiebus op een ov-knooppunt...

Terugblik op symposium Mobiliteitshubs voor iedereen

Het symposium Mobiliteitshubs voor iedereen vormde op 25 april de afsluiting van SmartHubs, het Europese project dat de Universiteit Twente coördineerde...

Vierde monitor verschenen van Toekomstbeeld OV 2040

Het ministerie van IenW heeft samen met CROW-KpVV, KiM en KWINK groep voor het vierde achtereenvolgende jaar de Monitor Toekomstbeeld OV 2040 uitgebracht.