Nieuws

Alle relevante nieuwsartikelen vind je onderstaand. Zoek je informatie over een specifiek thema? Klik dan op de beschikbare thema's in de rechterkolom. Je kunt je waardering voor een artikel laten zien door deze een like te geven of laat een reactie achter in de daarvoor bestemde ruimte.

Een verkenning over hubs in bestaande wijken onder de G5

Willen we onze binnensteden aantrekkelijk houden voor wonen en werken, de luchtkwaliteit verbeteren en de ruimte klimaatrobuust inrichten, dan drin...

Kennisbijeenkomst Ruimte voor succes: duurzame gebiedsontwikkeling en ov

> 10 mei van 12.15 - 17.00 uur  > Locatie in Provinciehuis Utrecht > Schrijf je in via de link   CROW en de provincie Utrecht houden op dinsdag...

Essay KiM: Interacties tussen de netwerken voor energie, mobiliteit en ICT

Mobiliteit, energie en ICT zijn op ontelbaar veel manieren van elkaar afhankelijk. Dit biedt zowel kansen als bedreigingen voor duurzaamheid, de kw...

Ruime aandacht voor hubs in notaoverleg 'Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport'(MIRT)

Op 11 april 2022 vond het notaoverleg MIRT(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) plaats in de Tweede Kamer. Voor het eerst was da...

Internationaal symposium over inclusieve mobiliteitshubs

> Schrijf je in voor het symposium via de link    Universiteit Twente en CROW houden op 19 mei een internationaal Engelstalig symposium over de o...

Proeftuin vijf slimme laadpleinen rijker in Groningen

In de provincie Groningen worden binnenkort vijf slimme laadpleinen opgeleverd. Het betreft een gezamenlijk project van de gemeenten Het Hogeland,...

Bereikbaar wonen in Haarlem

Delegaties van de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlem, ProRail, NS, het ministerie van I&W en de Vervoerregio Amsterdam brachten woensdag...

Mobiliteitshubs langs de A6: een oplossing voor netcongestie?

Rijksgrond langs snelwegen, op baggerdepots en bij Sluizencomplexen bieden vaak mogelijkheden om hernieuwbare energie op te wekken via zonne- en wi...

VN TV: ‘Mobiliteitshub meer dan een plek om over te stappen’

Een succesvolle mobiliteitshub moet meer zijn dan plaats voor een overstap van de ene op de andere modaliteit. Het draait om een goede fysieke, dig...

Nieuwe stedelijke hub: 17 nieuwe elektrische deelauto's bij Utrecht Centraal Station

Utrecht Centraal Station is sinds vandaag thuisbasis voor 17 elektrische deelauto's. Met deze nieuwe deelhub is er aansluiting tussen OV en deelaut...
NieuwsAgendaThema'sSoorten hubsDocumentenOver het kennisnetwerk