Plannen en voorbereiden

Het plannen en voorbereiden van een mobiliteitshub vereist een zorgvuldige afweging van verschillende factoren. Door bewuste en integrale keuzes te maken in deze processtap kunnen beleidsmakers en ontwerpers goed ontworpen en ingerichte mobiliteitshubs creëren die naadloze verbindingen bieden tussen verschillende vervoerswijzen, de gebruikerservaring verbeteren en bijdragen aan de realisatie van duurzame en inclusieve steden. 

Het ontwerp van een mobiliteitshub

Het maken van een ontwerp of inrichting is onderdeel van deze processtap. Het ontwerp moet prioriteit geven aan toegankelijkheid, gemak, veiligheid en een naadloze integratie van verschillende vervoerswijzen. Wederom dient hierbij het principe van ‘People, Planet, Profit’ meegenomen te worden bij het maken van keuzes. Hier zijn verschillende voorbeelden van elementen om het ontwerpproces te begeleiden:

  • Multimodale integratie: Zorg ervoor dat de mobiliteitshub goed is aangesloten op verschillende vervoerswijzen, zoals bus- en treinstations, fietspaden en voetpaden. Ontwerp een lay-out die overstappen vergemakkelijkt en een vlotte verkeersafwikkeling bevordert. In de bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk leggen de auteurs uit hoe mogelijke knelpunten kunnen worden geïdentificeerd. Betrek voor een integraal ontwerp ook de belanghebbenden.
  • Infrastructuur en voorzieningen: Zorg voor essentiële infrastructuur zoals overdekte wachtruimtes, goed verlichte paden en fietsenstallingen. Voeg voorzieningen toe zoals zitplaatsen, fietsreparatiestations, oplaadstations voor elektrische voertuigen en toegankelijke toiletten om de gebruikerservaring en het comfort te verbeteren. Het voorzieningenniveau hangt samen met het type hub wat gerealiseerd moet worden, wat voortvloeit uit de ambities, beleid en de vastgestelde visie. In de publicatie Bestemming Verrijkt wordt inzichtelijk gemaakt hoe dit proces is verlopen in Overijssel. Denk hierbij ook aan het betrekken van de beheerder!
  • Bewegwijzering en borden: Implementeer duidelijke bewegwijzering en informatieborden om gebruikers naar verschillende vervoersopties en voorzieningen binnen de mobiliteitshub te leiden. Bijvoorbeeld door de inzet van digitale displays of mobiele applicaties die real-time informatie geven over dienstregelingen, routes en beschikbaarheid van diensten.
  • Universele toegankelijkheid: Ontwerp de mobiliteitshub zo dat de hub toegankelijk is voor alle gebruikers, inclusief personen met een functiebeperking. Pas bijvoorbeeld hellingen, liften en voelbare indicatoren toe voor personen met een visuele beperking. Overweeg de plaatsing van voorzieningen om tegemoet te komen aan uiteenlopende behoeften. Het Kennisnetwerk Toegankelijkheid biedt handvaten aan om dit proces te doorlopen.
  • Gebruikersfeedback en continue verbetering: Vraag regelmatig feedback van gebruikers en belanghebbenden om de effectiviteit van het ontwerp te beoordelen en verbeterpunten te identificeren. Met evaluaties na ingebruikname kunnen inzichten verzamelend worden en de prestaties van de mobiliteitshub geoptimaliseerd. De handreiking Toegankelijkheid in Shared Space geeft gestructureerd en met (meerdere) voorbeelden weer hoe een participatietraject eruit kan zien.

Kaders en richtlijnen

Na het ontwerp kan de mobiliteitshub verder uitgewerkt worden. Dat kan in verschillende vormen, zoals een uitvoeringsplan, bestek of jaarplan van onderhoudswerkzaamheden. Hierin wordt gebruik gemaakt van kaders, zoals richtlijnen voor zaken die op straat worden uitgevoerd. Denk aan de Richtlijn toegankelijkheid, maar ook de richtlijn Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages

Aanbestedingsprocedure

Het is ook mogelijk om duurzaamheidscriteria toe te passen in de aanbesteding van de mobiliteitshub. PianoO geeft enkele suggesties over maatschappelijk verantwoord inkopen, zoals circulariteit, diversiteit en inclusie en milieu. De aanbestedingsprocedure kan van invloed zijn op de mogelijkheden om toegankelijkheid te borgen. Het aanbestedingskompas kan helpen in het vinden van de juiste aanbestedingsprocedure. De Aanpak Duurzaam GWW helpt iedereen die bezig is met het plannen, aanbesteden en uitvoeren van projecten.

Participatie 

Het uitvoeringsprogramma dat volgt uit de processtap plannen en voorbereiden vraagt om concrete invulling van de opgestelde visie en daarbij behorende doelstellingen Ook hiervoor geldt dat nauwlettend het communicatieplan moet worden uitgevoerd. Tijdens de processtap beleid en strategie is nagedacht hoe de verschillende actoren een rol hebben toebedeeld gekregen.

Inspiratie

Hulpmiddelen en publicaties

 

Klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties rond plannen en voorbereiden

Helpdesk Mobiliteitshubs

Heb je een inhoudelijke vraag of een opmerking rond het thema mobiliteitshubs? De Helpdesk Mobiliteitshubs helpt je graag verder. 

Ga naar Helpdesk