Bouwen en onderhouden

Het bouwen en onderhouden van een mobiliteitshub vraagt om een integrale aanpak die zorgt voor een succesvolle realisatie van het ontwerp. Het betrekken van beheerders bij het plannen en voorbereiden van het project, regelmatige inspecties voor kwaliteitsborging en duurzaam meerjarig onderhoud zijn belangrijke aspecten daarbinnen. Op die manier kan de mobiliteitshub op lange termijn succesvol blijven functioneren. 

Werk in uitvoering

Nadat de uitvoering van het ontwerp is aanbesteed, gaat de aannemer aan de slag met het bouwen van de mobiliteitshub. Ook hier geldt dat de principes van ‘People, Planet, Profit’ leidend zijn in het bouwen en onderhouden van he hub. Tijdens de bouw is het de verantwoordelijkheid van de aannemer om het werk te verrichten zoals beschreven in het contract. De rol van de opdrachtgever is toezicht houden of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Het bouwen aan de hub moet op een veilige manier gebeuren. Dit wordt beschreven in de CROW kennismodule Werk in uitvoering.

Beheerfase

Nadat een mobiliteitshub is gerealiseerd, is het van belang om de hub zorgvuldig over te dragen aan beheer. Het moment dat de oplevering gerealiseerd is, vraagt om concrete afstemming tussen de bouwende partij en de beherende partij. Als onderdeel van de oplevering kan een goede overdracht beter gewaarborgd worden. Dit overdragen aan beheer vindt onder andere plaats op basis van data. Ten behoeve hiervan heeft CROW Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) ontwikkeld. Dit is een open standaard voor het uniformeren van de benamingen van alle type objecten in de openbare ruimte en de beheergegevens die per type object vastgelegd kunnen worden. 

Bij het beheren van de hub, dient er ook aandacht te worden besteed aan de business case van de hub. Het is belangrijk om te zorgen dat het mogelijk blijft voor de hub om economisch rendabel te blijven. Hierbij is het aan te raden om naar succesvolle voorbeelden elders in het land te kijken.

Een mobiliteitshub is een vorm van infrastructuur. De Aanpak Duurzaam GWW helpt bij het organiseren van duurzaam onderhoud van assets.

Participatie

Zoals benoemd in de beheerfase, is het belangrijk om de overdracht tussen bouwende en beherende partij te laten verlopen onder goede afspraken en duidelijke doelstellingen. Dit kan ook worden opgenomen in het communicatieplan. Omdat er gebouwd wordt is het cruciaal om externe partijen regelmatig te informeren over de voortgang van de werkzaamheden. Een goede relatie met verschillende partijen in de omgeving voorkomt eventuele knelpunten en conflicten.

Inspiratie

Hulpmiddelen en publicaties

Helpdesk Mobiliteitshubs

Heb je een inhoudelijke vraag of een opmerking rond het thema mobiliteitshubs? De Helpdesk Mobiliteitshubs helpt je graag verder. 

Ga naar Helpdesk