Data en informatie

Mobiliteitshubs zijn een relatief nieuw concept, die nog niet zo lang bestaan in onze maatschappij. Dat zorgt ervoor dat er, in tegenstelling tot de meer traditionele vormen van verkeer en vervoer, nog geen robuust systeem bestaat dat alle mogelijke data en informatie verzamelt over mobiliteitshubs. Hierdoor is het van belang om tijdens het gehele proces van het ontwikkelen van een mobiliteitshubs data te verzamelen en tussentijds te evalueren.

Onzekerheid

Vanwege het ontbreken van grote databases, of informatie over langdurige periodes met betrekking tot mobiliteitshubs, kan het lastig zijn om tijdens verschillende procesfases te sturen op reeds bekende data en informatie. Het nemen van ingrijpende beslissingen voor een lange termijn brengt onzekerheid met zich mee wanneer er geen overzicht is van beschikbare informatiebronnen. Wanneer er wel data of informatie beschikbaar is, is deze niet altijd goed te vinden of heeft het betrekking op een termijn of situatie die moeilijk te generaliseren valt naar de situatie waar je naar op zoek bent.

Experimenteren

Omdat er wel behoefte is aan de ontwikkeling van mobiliteitshubs, zonder dat daar uitgebreide datasets en georganiseerde informatiebronnen over bestaan,  experimenteren veel partijen  op kleinere schaal met het ontwikkelen van mobiliteitshubs. De risico’s zijn hierdoor kleiner, maar de pogingen leveren mogelijk ook minder snel het gewenste resultaat op. Om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen niet tevergeefs zijn en wel voorzien zijn van een onderbouwing, is het nuttig om data en informatie te delen en te bundelen. Zo wordt het niet alleen voor het eigen ontwikkelproces makkelijker om tussentijds en achteraf te evalueren, maar ook om anderen te laten leren van opgedane ervaringen. Een goed voorbeeld hiervan is de City Data Specificatie Mobiliteit van de gemeente Amsterdam om inzicht te krijgen in het gebruik van deelmobiliteit.

Landelijk beschikbare bronnen

Als voorbeeld kan er gekeken worden naar verschillende voorbeelden van vergelijkbare manieren van data verzameling. Ter inspiratie kan je zien hoe er data geordend wordt, welke informatie gedeeld wordt en wie daar toegang tot heeft. Enkele bronnen zijn landelijk beschikbaar en bieden interessante informatie, waaronder de OV-Klantenbarometer om inzicht te verkrijgen in waardering en gebruik van OV-lijnen, de Stationsbelevingsmonitor om: inzicht te verkrijgen in waardering van beleving van alle Nederlandse stations en treinreiziger.nl voor aantal in- en uitstappers per halte/station.

Opbouw en doorontwikkelen

Grote maatschappelijke ontwikkelingen hebben in een vroeg stadium te maken met onzekerheid, een gebrek aan informatie en specifieke ervaring om het proces in rustig vaarwater te brengen. Door een gezamenlijk netwerk op te bouwen waar beschikbare data gedeeld wordt en informatie te vinden is, ontstaat in toenemende mate een bron om kennis uit op te doen en voorbeelden te delen. Hiermee wordt gaandeweg steeds meer inzicht verkregen in de beschikbare data over het ontwikkelen van mobiliteitshubs. De provincie Noord-Holland doet dit al op het Kennisportaal OV-knooppunten, dat verschillende ontwikkelingen in beeld brengt, bijvoorbeeld als het gaat om wonen, werken en reizen.

Inspiratie

Hulpmiddelen en publicaties

Helpdesk Mobiliteitshubs

Heb je een inhoudelijke vraag of een opmerking rond het thema mobiliteitshubs? De Helpdesk Mobiliteitshubs helpt je graag verder. 

Ga naar Helpdesk