Evalueren en bijsturen

Het evalueren en aanpassen van het ontwikkelingsproces van een mobiliteitshub is cruciaal om de effectiviteit ervan te waarborgen, eventuele tekortkomingen aan te pakken en af te stemmen op veranderende behoeften en doelen. Door een robuust evaluatie- en aanpassingskader te implementeren, kunnen betrokken partijen de effectiviteit van het ontwikkelingsproces beoordelen, verbeterpunten identificeren en het beleid waar nodig aanpassen. Deze iteratieve aanpak zorgt ervoor dat de mobiliteitshub aansluit bij veranderende behoeften, doelen en best-practices, wat leidt tot een succesvoller en duurzamer ontwikkelingsresultaat.

Voorbeelden van evaluaties

Wanneer er vooraf duidelijke prestatie indicatoren zijn vastgesteld voor het functioneren van een mobiliteitshub, wordt het gemakkelijker om te evalueren wat er goed en niet goed gaat. Ter aanvulling staan hieronder extra hulpmiddelen voor het evaluatieproces.

In een bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk in november 2021 beschrijven de auteurs hun kwalitatieve studie naar de factoren die het gebruik en de effecten van mobiliteitshubs beïnvloeden. Dit onderzoek geeft op basis van literatuuronderzoek, interviews en een causaal diagram inzicht in de factoren die de effectiviteit van een hub beïnvloeden. Dit zijn waardevolle lessen alvorens het evaluatieproces van een gebouwde mobiliteitshub te starten.

In Mobility Hubs: Review and Future Research Direction worden twintig mobiliteitshubs in verschillende ontwikkelfases beoordeeld en geanalyseerd door de auteurs, waar vier thema’s uit voort komen. Deze thema’s kunnen helpen bij het identificeren van aandachtspunten. Een andere publicatie, An analysis of the mobility hub concept in the Netherlands: Historical lessons for its implementation, beschrijft het onderzoek naar beleidsdocumenten en interviews om mobiliteitshubs als beleidsconcept te evalueren. Voor het leren van concrete lessen kan Mobility Hubs: Lessons Learned from Early Adopters worden gelezen, waarin de auteur meerdere voorbeelden in internationale context behandelt. 

Vooraf een SMART evaluatie bepalen

Verder zijn de kennisproducten die gebruikt worden in de stap Beleid en strategie ook behulpzaam bij het evalueren en bijsturen. Immers de input die daar verzameld wordt, kan ook verzameld worden om het beleid te evalueren. Bijvoorbeeld, het uitvoeren van een stakeholderanalyse is behulpzaam voor het opstellen van nieuw beleid, maar ook om inzichtelijk te krijgen hoe stakeholders het huidige beleid ervaren. Het is dus van belang bij het opstellen van beleid dat je ook bepaalt op welke wijze je het beleid wilt of gaat evalueren. Met andere woorden, zorg dat je aan de voorkant zo SMART mogelijk aangeeft hoe je mobiliteitshubs kan evalueren. Ook gebruikersenquêtes kunnen ingezet worden om een goede evaluatie uit te voeren. Houd er rekening mee dat niet voor alle activiteiten in de processtappen objectieve meeteenheden voorhanden zijn. Ook belevingswaarde en gebruikswaarde zijn voor een succesvol hubgebruik van belang.

Participatie

Het is goed om alle stakeholders die betrokken zijn geweest in het proces op de hoogte te stellen van de resultaten van de evaluatie. Daarbij is het belangrijk om duidelijk te maken hoe deze evaluatie zich verhoudt tot het bijstellen van de inhoud. Dit kan eventueel leiden tot het aanpassen van het beleid en de strategie.

Inspiratie

Hulpmiddelen en publicaties

 

Klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties rond evalueren en bijsturen

Helpdesk Mobiliteitshubs

Heb je een inhoudelijke vraag of een opmerking rond het thema mobiliteitshubs? De Helpdesk Mobiliteitshubs helpt je graag verder. 

Ga naar Helpdesk