Blog inspiratie

Mobiliteitshub Culemborg: Een Model van Samenwerking voor Duurzame Mobiliteit

De hub in Culemborg beschrijft een aanpak waarin verschillende stakeholders al aan het begin van het proces betrokken worden bij de ontwikkeling van de hub.
Profielfoto van Kennisplatform CROW
29 mei 2024 | 1 minuut lezen

De mobiliteitshub in Culemborg, een regiohub, gaat zorgen voor een goed bereikbare, verleidelijke en veilige overstap. Het Innovatie Programma Active Living (IPAL) betrekt diverse partijen, waaronder I&W, Radboud UMC, provincie Gelderland, en de gemeente Culemborg.

Het is een initiatief om actief bewegen te stimuleren, met de focus op STOMP (Stappen, Trappen, OV, Maas, Personenauto). Radboudumc, Radboud Universiteit en Buro UUM onderzoeken het gedrag en de wensen van de reizigers.

De mobiliteitshub wordt versterkt door vernieuwingen zoals VRI's die de doorstroming van fietsers optimaliseren, geïnspireerd door een model uit Doetinchem, en een NS-pilot met slimme slagbomen en plaatselijke betaalopties voor parkeren, speciaal voor de lokale bevolking. De brede opzet zorgt ervoor dat de verbinding naar de hub prettig is, met ruimte gereserveerd voor extra spoorlijnen om toekomstige groei te accommoderen.

Het proces, van handelingsperspectief tot het huidige masterplan, toont een gestructureerde aanpak waarbij gemeente, provincie, NS-stations, en ProRail gezamenlijk betrokken zijn. Het project omvat vier deelprojecten binnen de regionale hub Culemborg, waaronder de provinciale weg naar de P+R, toegangsweg naar de P+R, P+R-voorziening, en de Interwijk Reizigerstunnel. Deel 1 van het masterplan, gericht op strategie en beleid zoals benoemd in de Tweede Kamermotie, legt de basis voor duurzame mobiliteit en samenwerking in Culemborg.

Meer lezen

Aan de slag

 

Heb je vragen over dit voorbeeld of soortgelijke thematiek? Stel deze via de Helpdesk Mobiltieitshubs