Nieuwsbericht

Hoe kom je tot een samenhangend netwerk van regionale mobiliteitshubs?

Profielfoto van Kennisplatform CROW
3 december 2022 | 1 minuut lezen

CROW-KpVV heeft een handreiking uitgebracht voor het realiseren van een samenhangend netwerk van mobiliteitshubs en ov-knooppunten. Provincies, regio’s en gemeenten krijgen handvatten om tot een gezamenlijke visie en routekaart voor mobiliteitshubs te komen.

De handreiking geeft inzicht in hoe overheden en partners in samenhang een constructief netwerk van bestaande en nieuwe mobiliteitshubs kunnen opzetten dat inspeelt op de behoeften van reizigers en gebruikers. Zo'n netwerk kan een bijdrage leveren aan regionale, lokale en waar mogelijk nationale doelstellingen. Een integrale aanpak, gericht op zowel inhoud als proces, is daarbij onmisbaar.

Vier stappen

In de handreiking komen vier stappen aan bod die overheden kunnen zetten om tot een samenhangend netwerk van mobiliteitshubs te komen. De eerste stap is het inventariseren van de beleidsdoelen voor hubs en knooppunten. Daarna wordt gekeken wat de gebiedsopgaven zijn en waar welk type hubs en knooppunten kunnen komen. Vervolgens worden betrokken partijen geïnventariseerd en afspraken gemaakt over de rolverdeling en ten slotte gaan organisaties aan de slag met de realisatie.

De stapsgewijze aanpak geeft beleidsmakers houvast om de juiste stappen op het juiste moment te zetten. Elke stap begint met de meest actuele kennis over mobiliteitshubs en knooppunten. Daarbij komen ook voorbeelden en instrumenten aan de orde die al succesvol zijn toegepast in de praktijk. 

Mobiliteitstransitie

Wat de uiteindelijke vorm en uitvoering wordt van een hub of knooppunt hangt af van hoe de mobiliteitstransitie verloopt in de regio. Door de verscheidenheid aan functies, mobiliteitsvormen en voorzieningen op mobiliteitshubs zijn er ook veel verschillende partijen betrokken bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van hubs. Samenwerking tussen de provincie, regio, gemeenten, ontwikkelaars en mobiliteitsaanbieders is daarom essentieel.
 
Download de handreiking vanaf deze pagina.