Nieuwsbericht

Afstudeeronderzoek naar toepassing STOMP in middelgrote plaatsen

Profielfoto van Kennisplatform CROW
8 augustus 2023 | 2 minuten lezen

In opdracht van Arcadis voerde Windesheim-student Eline Augustijn onderzoek uit naar het toepassen van het STOMP-principe in middelgrote plaatsen. Ze bracht onder meer de in kaart in hoeverre drie typen wijken uit drie middelgrote steden voldoen aan het STOMP-principe.

Eline Augustijn studeerde in juli af aan de Hogeschool Windesheim op haar onderzoek naar het toepassen van het STOMP-principe in verschillende wijktypen in middelgrote plaatsen. Een van de resultaten van het onderzoek is de STOMP-scanner, een methode om in kaart te brengen in hoeverre een wijk voldoet aan het STOMP-principe. Augustijn deed hiervoor nog een aanvulling aan het principe: voor Stappen, Trappen, OV, MaaS en Privéauto voegde ze Nabijheid toe als eerste stap, omdat nabijheid van voorzieningen een grote rol speelt.
Ze paste de scanner toe op drie typen wijken in Veenendaal, Kampen en Heerenveen: wijken gebouwd tussen 1930 en 1960, tussen 1970 en 1990 en tussen 1990 en heden. Hiervoor bepaalde ze een score op drie componenten, verblijven, kwaliteit en comfort en directheid en snelheid, voor elk van de factoren van het STOMP-principe.


 
Uit deze analyse volgt dat het STOMP-principe het meest is toegepast in wijken uit de periode 1970-1990, dat in wijken uit 1930-1960 het openbaar vervoer op orde is maar er kansen liggen voor lopen en fietsen en dat in wijken van 1990 tot heden verbeteringen mogelijk zijn aan openbaar vervoer, de privé-auto en de nabijheid van voorzieningen en mobiliteit.
Mogelijke maatregelen om duurzame modaliteiten in deze wijken te bevorderen zijn een autoluwere inrichting, het creëren van een voetgangersnetwerk, het toepassen van fietsparkeernormen en frequent ov langs de randen van de wijk. 
Maatregelen om de privé-auto te verdrijven zijn onder meer het verlagen van de snelheid, het opknippen van gebiedsontsluitingswegen en het vergroten van de afstand tot parkeergelegenheid bij woningen en voorzieningen. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat deze ‘push’maatregelen niet werken als niet eerst de andere factoren uit het STOMP-principe op orde zijn.
 
Augustijn voerde haar onderzoek uit op basis van literatuurstudie, interviews met experts, casestudies en observaties. Het onderzoek ontstond vanuit de behoefte aan meer inzicht in hoe STOMP kan worden toegepast in middelgrote plaatsen. Tot nog toe lag de focus op hoogstedelijke gebieden met goede ov-bereikbaarheid.  
Het afstudeerrapport Een stap vooruit naar een STOMP-stad is op te vragen door haar een bericht te sturen via LinkedIn.