Nieuwsbericht

VN TV: ‘Mobiliteitshub meer dan een plek om over te stappen’

Profielfoto van Kennisplatform CROW
21 februari 2022 | 1 minuut lezen

Een succesvolle mobiliteitshub moet meer zijn dan plaats voor een overstap van de ene op de andere modaliteit. Het draait om een goede fysieke, digitale en sociale integratie. Hoe komt zo’n hub er dan in de praktijk uit te zien? Over dit vraagstuk ging de aflevering van VerkeersNet TV. 

Tijdens de aflevering spraken we over de definitie en de succesfactoren van hubs met Karst Geurs, hoogleraar verkeer en Vervoerplanning aan de Universiteit Twente. Jan Harmen Akkerman, CEO van MoveYou, deelde zijn visie op de hub. Een tankstationlocatie kan op termijn best een hub worden. En welke handvatten zijn er te geven voor ambtenaren of projectontwikkelaars? Dat vertelden Jarco Vianen en Iris van Gerrevink.

Bekijk de video hier. 

Succesfactoren

Een hub moet dus anders zijn dan een bushalte met twee deelscooters of een parkeerplaats waar ook een OV-bus stopt. Want P&R-locaties en transferia bestaan al vele jaren, met wisselend succes. Er zijn factoren die kunnen bijdragen aan het gebruik. Het gaat dan bijvoorbeeld om het type vervoer op een hub, de aanvullende diensten en de afstand van de hub tot de voordeur. En ruimtelijke factoren spelen een rol. Zijn verschillende vervoersmiddelen te gebruiken zonder dat hier barrières worden opgeworpen? Moeten reizigers bijvoorbeeld een weg oversteken?

Flankerend beleid levert ook een bijdrage aan het succes. Waarschijnlijk wordt een hub minder gebruikt op plekken waar voldoende parkeerruimte is en automobilisten gratis hun auto kunnen stallen dan in gebieden waar een lage parkeernorm geldt en de prijs automobiliteit minder aantrekkelijk maakt.

Ontwikkelaars zouden er goed aan doen om vaker gebruikers te betrekken bij de realisatie van dit soort plekken. Omwonenden zijn cruciaal voor het gebruik, maar het gebeurt nog lang niet altijd dat buurtbewoners bevraagd worden over hun wensen en behoeftes. Daarbij geldt wel: “Hubs zijn vooral maatwerk. De behoeftes verschillen heel sterk van persoon tot persoon.”

Game changer

Is de hub dan de heilige graal voor de bereikbaarheid van Nederland? Als die op een goede manier wordt ontwikkeld en het fysieke, digitale en sociale domein goed geïntegreerd wordt, kan het zeker nuttig zijn. Tegelijkertijd is het succes hiervan afhankelijk van de groei van deelmobiliteit en de waarde die de samenleving zal toekennen aan automobiliteit. “Het kan een game changer zijn, maar ik denk ook dat het nog wel enkele decennia gaat duren.”