Nieuwsbericht

Ruime aandacht voor hubs in notaoverleg 'Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport'(MIRT)

13 april 2022 | 1 minuut lezen

Op 11 april 2022 vond het notaoverleg MIRT(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) plaats in de Tweede Kamer. Voor het eerst was daarin aanzienlijke aandacht voor hubs vanuit de kamerleden, met name vanuit D66 en VVD. Zij stelden diverse vragen over de invulling van de ambitie voor hubs vanuit het coalitie-akkoord. Dit was een mooie kans voor de Staatssecretaris om de Actie-agenda OV-knooppunten te benoemen. Tijdens het debat werd ook verzocht om te kijken of het uitgangspunt in Groningen en Drenthe bij het bepalen van de hubs (een dekkend netwerk waarin inwoners op max 15 km een hub vinden) kan gelden voor heel Nederland. In hoeverre wordt in andere landsdelen ook al hiernaar gekeken? Zijn er locaties, die al aan dit criterium voldoen?

Heb jij daarmee ervaring of wil je je kennis delen? Geef een reactie onder dit bericht.

Het verslag van het overleg is terug te vinden via: Notaoverleg: "Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)" | Tweede Kamer der Staten-Generaal"

NieuwsAgendaThema'sSoorten hubsDocumentenOver het kennisnetwerk