Nieuwsbericht

Dien je aanvraag in voor een bijdrage aan jouw mobiliteitshubplan

Profielfoto van Kennisplatform CROW
17 mei 2024 | 1 minuut lezen

De derde tranche Deelmobiliteitshubs ondersteunt plannen van gemeenten en provincies met betrekking tot (deelmobiliteit)hubs. Van het Rijk kunnen decentrale overheden maximaal 50% cofinanciering ontvangen. De maximale bijdrage per regio is een half miljoen euro. 

Om in aanmerking te komen voor de rijksbijdrage moeten de plannen in de periode 2025-2028 kunnen starten. Verder moeten de initiatieven waardevolle praktijkkennis en -ervaring opleveren op het gebied van deelmobiliteit en (deelmobiliteit)hubs. De opgedane leerervaringen dienen als vliegwiel voor de verdere ontwikkeling van hubs en deelmobiliteit en worden meegenomen in de programma's Natuurlijk!Deelmobiliteit en Mobiliteitshubs die nu starten.

Gemeenten en provincies die interesse hebben om mee te doen in de derde tranche kunnen uiterlijk 31 mei a.s. hun interesse aangeven bij Bob Mangelsdorf via bob.mangelsdorf@minienw.nl. Daarna volgen verkennende gesprekken met het ministerie van IenW. De selectie van de deelnemende overheden gebeurt deze zomer.