Nieuwsbericht

Programmaplan Natuurlijk!Deelmobiliteit gepubliceerd

Profielfoto van Kennisplatform CROW
5 juni 2024 | 1 minuut lezen

Minister Harbers van IenW heeft het Programmaplan Natuurlijk!Deelmobiliteit naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat plan legt voor de komende vijf jaar de basis om van deelmobiliteit een volwaardig en volgroeid onderdeel van het mobiliteitsnetwerk te maken.

Dertig partners, waaronder CROW, werken in het Nationaal Programma Natuurlijk!Deelmobiliteit samen om het aandeel van deelauto’s en –tweewielers flink te laten groeien. Hoewel overheden steeds meer op deelmobiliteit rekenen, staat de sector nog in de kinderschoenen. Aanbod en gebruik groeien gestaag, maar aanbieders hebben het lastig. Een gebrek aan overheidsregie heeft gezorgd voor een lappendeken aan regels. Daarom willen gemeenten, provincies, regio's en het Rijk de knelpunten samen aanpakken. 

Het programma publiceerde onlangs standaardregels waarmee gemeenten deelvervoer op uniforme wijze kunnen organiseren. Voor het eerst zullen effecten van deelmobiliteit op maatschappelijke thema’s als leefbaarheid, klimaat, gezondheid en bereikbaarheid jaarlijks worden gemeten. De nulmeting hiervoor is nu gepubliceerd. Een ander onderdeel van het programma is één landelijk onderzoek onder gebruikers en niet-gebruikers van deelmobiliteit.

Meer informatie