Activiteit

Training: Sturing geven aan regionale mobiliteitstransitie

12 april
2022
12 april 2022
09:30 tot 17:30
Training
Profielfoto van Kennisplatform CROW
8 december 2021 | 1 minuut lezen

In de driedaagse training ‘Sturing geven aan de regionale mobiliteitstransitie’, van CROW en DRIFT, wordt je uitgedaagd om vanuit een vernieuwend perspectief te kijken naar ontwerp en uitvoering van je regionale mobiliteitsprogramma.

Leerdoelen en resultaat

  • Je ontwikkelt een kennisbasis in transitiedenken en reflexieve monitoring.
  • Je oefent met enkele praktische tools vanuit reflexieve monitoring, duurzame mobiliteit en ambtenaar 3.0, zodat je zelfstandig aan de slag kunt met het ontwikkelen van een regionaal mobiliteitsprogramma dat past binnen de kaders van het klimaatakkoord en de regionale beleidscontext.
  • Je ontwikkelt een reflexieve en lerende houding ten opzichte van je eigen rol en die van uw organisatie, met betrekking tot de regionale mobiliteitsvisies.
  • Je maakt kennis met enkele handreikingen voor het ontwikkelen van de mobiliteitsprogramma's, zoals waarde gedreven werken en communiceren.
  • Je bent geïnspireerd door voorbeelden en casestudies uit de mobiliteitstransitie en kunt hierop reflecteren en deze vertalen naar ideeën voor de eigen regionale context.
  • Je leert een breder instrumentarium voor transformatieve interventies toe te passen door praktijkervaring op te doen met het toepassen van één van de monitoringstechnieken of transitiemanagementmethoden binnen uw eigen context.
  • Je kunt de basis van reflexieve monitoring en transitiedenken uitleggen aan collega’s.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor lokale en regionale beleidsmedewerkers die zich bezighouden met strategische mobiliteitsvraagstukken. De training is geen basiscursus mobiliteit of verkeerskunde, maar richt zich op het vertalen van complexe mobiliteitsopgaven naar een transitiegericht ontwerp en uitvoering van de RMP’s. Je wordt geacht rekening te houden met circa een dag voorbereiding en het maken van opdrachten die relevant zijn voor de eigen casus.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over de training is te vinden op de website van CROW. Vanaf daar kun je je ook aanmelden.

Klik hier om naar de cursuspagina te navigeren.