Activiteit

Mobiliteitshubs voor iedereen! Regio Zuid

04 april
2023
4 april 2023
13:30 tot 16:00
Bijeenkomst
Profielfoto van Kennisplatform CROW
6 maart 2023 | 2 minuten lezen

Ov-knooppunten vormen een belangrijke schakel in ons toekomstbestendige mobiliteitssysteem. Een integrale aanpak is essentieel bij de ontwikkeling van zo’n knooppunt. Maar hoe organiseer je dit op regionaal niveau? Welke disciplines heb je nodig aan tafel en wat zijn goede voorbeelden uit de regio?

Om handvatten te bieden voor deze en andere vragen rond ov-knooppuntenontwikkeling organiseert CROW in samenwerking met het ministerie van IenW op maat en in de regio de bijeenkomst Mobiliteitshubs voor iedereen! De bijeenkomsten zijn onderdeel van de terugkerende roadshow Actieagenda ov-knooppunten en staan in het teken van elkaar ontmoeten en kennisuitwisseling. 

Meld je hier aan

Regionale kennis en knelpunten ophalen en bespreken

Per regio gaan we met verschillende disciplines en overheidslagen om tafel. De actieagenda ov-knooppunten fungeert hierbij als rode draad om de opgaven en kansen rond mobiliteitshubs onder de aandacht te brengen. Daarnaast krijg je een update over de stand van zaken rond ov-knooppunten in jouw regio en komen inspirerende best-practices aan bod. Zo weet je zeker dat de kennis die je opdoet tijdens de bijeenkomst aansluit bij de situatie in jouw regio.

Actieagenda ov-knooppunten

Het doel van de Actieagenda ov-knooppunten is om een integrale, transparante aanpak van ov-knooppunten te stimuleren en versnellen en de besluitvorming op regionaal en nationaal niveau te verbeteren. Naast de beleidsmatige kant is er veel aandacht voor de kenniskant van knooppuntontwikkeling. Deze kennis is met name interessant voor de inliggende gemeenten en locatieregisseurs. De beste beschikbare kennis (tools, standaardovereenkomsten en gezamenlijke onderzoeken) wordt beschikbaar gesteld via mobiliteitshubs.nl in een virtuele gereedschapskist. Deze wordt tijdens de bijeenkomst gepresenteerd.

Programma

Locatie: Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV 's Hertogenbosch.

13:00 uur – 13:30 uur: Inloop met eenvoudige lunch. 

13:30 uur – 13:35 uur: Opening en welkom.

13:35 uur – 13:45 uur: Bestuurlijk belang knooppuntontwikkeling door gedeputeerde.

13:45 – 14:00 uur: Toelichting Landelijke Actieagenda ov-knooppunten door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

14:00 uur – 14:40 uur: Stand van zaken en opgaven van knooppuntontwikkeling in de regio. De Provincie Noord-Brabant geeft toelichting over de uitrol van gedeelde mobiliteit in de provincie. De Provincie Zeeland geeft toelichting op de Zeeuwse en regionale mobiliteitstrategie en de subsidieregeling voor de realisatie van hubs in de provincie. De Provincie Limburg organiseert een dialoog over de geleerde lessen en samenwerkingsmogelijkheden op het vlak van knooppuntontwikkeling.

14:40 uur – 15:00 uur: Pauze.

15:00 uur – 15:50 uur: Deelsessies.

  • Deelsessie 1: Lessons Learned uit Noord-Brabant

    In deze deelsessie gaan we in op de ontwikkeling van mobiliteitshubs in Noord-Brabant. Wat zijn de praktijklessen? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Hoe gaat de samenwerking met gemeenten? Met behulp van voorbeelden en stellingen gaan we met u in discussie.  

  • Deelsessie 2: Pilot Provincie Zeeland in Burgh-Haamstede
    In deze deelsessie staat de pilot in Burgh-Haastede centraal. In dit project wordt het vervoersysteem uit de strategie getest met een snelle busverbinding aangevuld met fijnmazig vervoer, de inzet van de flextaxi en het aanbieden van deelmobiliteit.  

15:50 uur – 16:00 uur: Afronding met terugkoppeling, vervolg en afsluiting.

Overige roadshow-data

Regio Randstad-Noord   13 april van 10.00 uur - 12.30 uur in het provinciehuis Flevoland
Regio Randstad-Zuid      11 april van 13.30 uur - 16.00 uur in het provinciehuis Zuid-Holland

De data voor de regio's Noord en Oost volgen nog.

Voor wie interessant?

De bijeenkomst Mobiliteitshubs voor iedereen! is interessant voor professionals die betrokken zijn bij ov-knooppuntenontwikkeling. De beoogde doelgroep zijn professionals werkzaam bij overheden (vervoerregio’s, Rijk, provincies en gemeenten), vervoerbedrijven en projectontwikkelaars.

Aanmelden

Meld je hier gratis aan. Je kunt de aanmeldprocedure meerdere malen doorlopen wanneer je je wilt aanmelden voor bijeenkomsten in verschillende regio’s.