Activiteit

Mobiliteitshubs voor iedereen! Regio Randstad-Noord

13 april
2023
13 april 2023
10:00 tot 12:30
Bijeenkomst
Profielfoto van Kennisplatform CROW
6 maart 2023 | 3 minuten lezen

Ov-knooppunten vormen een belangrijke schakel in ons toekomstbestendige mobiliteitssysteem. Een integrale aanpak is essentieel bij de ontwikkeling van zo’n knooppunt. Maar hoe organiseer je dit op regionaal niveau? Welke disciplines heb je nodig aan tafel en wat zijn goede voorbeelden uit de regio?

Om handvatten te bieden voor deze en andere vragen rond ov-knooppuntenontwikkeling organiseert CROW in samenwerking met het ministerie van IenW op maat en in de regio de bijeenkomst Mobiliteitshubs voor iedereen! De bijeenkomsten zijn onderdeel van de terugkerende roadshow Actieagenda ov-knooppunten en staan in het teken van elkaar ontmoeten en kennisuitwisseling. 

Meld je hier aan

 

Regionale kennis en knelpunten ophalen en bespreken

Per regio gaan we met verschillende disciplines en overheidslagen om tafel. De actieagenda ov-knooppunten fungeert hierbij als rode draad om de opgaven en kansen rond mobiliteitshubs onder de aandacht te brengen. Daarnaast krijg je een update over de stand van zaken rond ov-knooppunten in jouw regio en komen inspirerende best-practices aan bod. Zo weet je zeker dat de kennis die je opdoet tijdens de bijeenkomst aansluit bij de situatie in jouw regio.

Actieagenda ov-knooppunten

Het doel van de Actieagenda ov-knooppunten is om een integrale, transparante aanpak van ov-knooppunten te stimuleren en versnellen en de besluitvorming op regionaal en nationaal niveau te verbeteren. Naast de beleidsmatige kant is er veel aandacht voor de kenniskant van knooppuntontwikkeling. Deze kennis is met name interessant voor de inliggende gemeenten en locatieregisseurs. De beste beschikbare kennis (tools, standaardovereenkomsten en gezamenlijke onderzoeken) wordt beschikbaar gesteld via mobiliteitshubs.nl in een virtuele gereedschapskist. Deze wordt tijdens de bijeenkomst gepresenteerd.

Programma

Locatie: Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1, Lelystad.

09:30 uur – 10:00 uur: Inloop in het provinciehuis Flevoland met koffie en thee. 

10:00 uur – 10:05 uur: Opening en welkom door gedeputeerde Jan de Reus (provincie Flevoland).

10:05 uur – 10:15 uur: Bestuurlijke belang van hubontwikkeling. Gedeputeerde Jan de Reus staat stil bij het belang dat de provincie Flevoland hecht aan hubs  en waarom we aan de slag moeten gaan met hubs.

10:15 uur – 10:30 uur: Toelichting Landelijke Actieagenda ov-knooppunten door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

10:30 uur – 11:15 uur: Stand van zaken en opgaven van knooppuntontwikkeling in de regio. De knooppuntregisseurs van de 3 provincies geven in een interactieve presentatie een beeld van wat er speelt in de regio en waar we staan op het gebied van knooppuntontwikkeling. Welke opgaven kennen we in de regio Randstad-Noord (Flevoland, Noord-Holland en Utrecht)?

11:15 uur – 11:30 uur: Pauze.

11:30 uur – 12:15 uur: Deelsessies.

  • Deelsessie 1: Mobiliteitshubs voor iedereen in stedelijk én landelijk gebied
    In deze deelsessie staan we stil bij de opgave om zowel inwoners in het stedelijke als in het landelijke gebied mee te krijgen. Hoe maken we hubs bekend onder de inwoners? En hoe verleiden we ook de inwoners in het landelijk gebied om gebruik te maken van het ov-aanbod en/of deelmobiliteit op de hubs?
  • Deelsessie 2: Rolverdeling bij hubontwikkeling
    In de landelijke actieagenda ov-knooppunten is bij de hubontwikkeling een belangrijke rol weggelegd voor locatie -en knooppuntregisseurs. De gemeente Hoorn zal in deze sessie meer vertellen hoe zij o.a. samen met de provincie Noord-Holland de hubontwikkeling oppakken en hoe de samenwerking tussen gemeente en provincie er in de praktijk uitziet. Aan de hand van de ervaringen in Hoorn gaan we het gesprek aan over de rol van knooppunt -en locatieregisseurs in de ontwikkeling van hubs en wie welke rol zou moeten pakken.  


12:20 uur – 12:30 uur: Afronding met terugkoppeling, vervolg en afsluiting

12:30 uur: Lunch.

Overige roadshow-data

Regio Zuid                        4 april van 13.30 uur - 16.00 uur in het provinciehuis Noord-Brabant
Regio Randstad-Zuid      11 april van 13.30 uur - 16.00 uur in het provinciehuis Zuid-Holland

De data voor de regio's Noord en Oost volgen nog.

Voor wie interessant?

De bijeenkomst Mobiliteitshubs voor iedereen! is interessant voor professionals die betrokken zijn bij ov-knooppuntenontwikkeling. De beoogde doelgroep zijn professionals werkzaam bij overheden (vervoerregio’s, Rijk, provincies en gemeenten), vervoerbedrijven en projectontwikkelaars.

Aanmelden

Meld je hier gratis aan. Je kunt de aanmeldprocedure meerdere malen doorlopen wanneer je je wilt aanmelden voor bijeenkomsten in verschillende regio’s.