Activiteit

UITGESTELD Mobiliteitshubs voor iedereen! Regio Randstad-Zuid

11 april
2023
11 april 2023
13:30 tot 16:00
Bijeenkomst
Profielfoto van Kennisplatform CROW
3 minuten lezen

Ov-knooppunten vormen een belangrijke schakel in ons toekomstbestendige mobiliteitssysteem. Een integrale aanpak is essentieel bij de ontwikkeling van zo’n knooppunt. Maar hoe organiseer je dit op regionaal niveau? Welke disciplines heb je nodig aan tafel en wat zijn goede voorbeelden uit de regio?

Om handvatten te bieden voor deze en andere vragen rond ov-knooppuntenontwikkeling organiseert CROW in samenwerking met het ministerie van IenW op maat en in de regio de bijeenkomst Mobiliteitshubs voor iedereen! De bijeenkomsten zijn onderdeel van de terugkerende roadshow Actieagenda ov-knooppunten en staan in het teken van elkaar ontmoeten en kennisuitwisseling. 

Meld je hier aan

 

Regionale kennis en knelpunten ophalen en bespreken

Per regio gaan we met verschillende disciplines en overheidslagen om tafel. De actieagenda ov-knooppunten fungeert hierbij als rode draad om de opgaven en kansen rond mobiliteitshubs onder de aandacht te brengen. Daarnaast krijg je een update over de stand van zaken rond ov-knooppunten in jouw regio en komen inspirerende best-practices aan bod. Zo weet je zeker dat de kennis die je opdoet tijdens de bijeenkomst aansluit bij de situatie in jouw regio.

Actieagenda ov-knooppunten

Het doel van de Actieagenda ov-knooppunten is om een integrale, transparante aanpak van ov-knooppunten te stimuleren en versnellen en de besluitvorming op regionaal en nationaal niveau te verbeteren. Naast de beleidsmatige kant is er veel aandacht voor de kenniskant van knooppuntontwikkeling. Deze kennis is met name interessant voor de inliggende gemeenten en locatieregisseurs. De beste beschikbare kennis (tools, standaardovereenkomsten en gezamenlijke onderzoeken) wordt beschikbaar gesteld via mobiliteitshubs.nl in een virtuele gereedschapskist. Deze wordt tijdens de bijeenkomst gepresenteerd.

Programma

Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag.

13:00 uur – 13:30 uur: Inloop met koffie en thee. 

13:30 uur – 13:35 uur: Opening en welkom.

13:35 uur – 13:45 uur: Bestuurlijk belang knooppuntontwikkeling door gedeputeerde.

13:45 – 14:00 uur: Toelichting Landelijke Actieagenda ov-knooppunten door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

14:00 uur – 14:40 uur: Stand van zaken en opgaven van knooppuntontwikkeling in de regio. Met onder andere aandacht voor de relatie tussen de verstedelijkingsopgave in Zuid-Holland en ov-knooppunten (met name de verstedelijkingslocaties langs de Oude Lijn).

14:40 uur – 15:00 uur: Pauze.

15:00 uur – 15:25 uur: Deelsessieronde 1.

 • Themasessie 1: Ov-knooppunten lans R-net (bus)lijnen:
  De Provincie Zuid-Holland kent een uitgebreid netwerk van spoor. Echter, er zijn ook plekken waar ov met gestrekte buslijnen een belangrijke rol spelen. Deze plekken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verdichtingsopgave. Daarvoor is het belangrijk dat er kleine ov-knooppunten langs deze lijnen komen waar men vlot en aantrekkelijk kan overstappen op andere vormen van mobiliteit.
 • Themasessie 2: Rol van ov-knooppunten tijdens de grote renovatieopgave in Zuid-Holland:
  Hoe waarborg je de mobiliteit van mensen tijdens grootschalige werkzaamheden? Ov-knooppunten, bestaande of tijdelijke nieuwe, kunnen hierin een belangrijke rol spelen.  
 • Casus 1: Leiden Centraal:
  Leiden Centraal is een belangrijke knoop tussen de zuidelijke Randstad en de noordelijke Randstad; het verbindt o.a. de mainports in de Randstad. Het station wordt steeds meer aantrekkelijke locatie voor wonen en werken. Er moet echter nog flink gewerkt worden aan zaken als transfercapaciteit en de overstap naar de verschillende modaliteiten.
 • Casus 2: De kleine hub
  Kleine hubs in het landelijk gebied hebben een groot invloedsgebied. Daarvoor is het belangrijk dat de knoop voldoende aantrekkelijk is en er goed wordt nagedacht over hoe de forse en last mile worden opgelost. Daarbij is aandacht voor de ruimtelijke context en mobiliteit voor bepaalde doelgroepen erg belangrijk.


15:25 uur – 15:50 uur: Deelsessieronde 2.

 • Dezelfde themasessies en casussen als in deelsessie ronde 1.‚Äč


15:50 uur – 16:00 uur: Afronding met terugkoppeling, vervolg en afsluiting

16:00 uur: Borrel.

Overige roadshow-data

Regio Zuid                        4 april van 13.30 uur - 16.00 uur in het provinciehuis Noord-Brabant
Regio Randstad-Noord   13 april van 10.00 uur - 12.30 uur in het provinciehuis Flevoland

De data voor de regio's Noord en Oost volgen nog.

Voor wie interessant?

De bijeenkomst Mobiliteitshubs voor iedereen! is interessant voor professionals die betrokken zijn bij ov-knooppuntenontwikkeling. De beoogde doelgroep zijn professionals werkzaam bij overheden (vervoerregio’s, Rijk, provincies en gemeenten), vervoerbedrijven en projectontwikkelaars.

Aanmelden

Meld je hier gratis aan. Je kunt de aanmeldprocedure meerdere malen doorlopen wanneer je je wilt aanmelden voor bijeenkomsten in verschillende regio’s.