Nieuwsbericht

Mobiliteitshubs in steden - Laat je inspireren tijdens Infratech2023

Profielfoto van Kennisplatform CROW
6 januari 2023 | 1 minuut lezen

Veel gemeenten, provincies en regio’s zijn bezig om een toekomstbestendig mobiliteitssysteem te realiseren waarin mobiliteitshubs een belangrijke rol spelen. Dit heeft te maken met het streven naar autoluwe steden, de woningbouw en andere belangrijke trends zoals de energie en mobiliteitstransitie. Hierbij speelt een publiek-private samenwerking een belangrijke rol, afhankelijk van de rol en functies van hubs in het stedelijk netwerk.

Tijdens de Infratech kennissessie Mobiliteitshub in steden op 17 januari staan succesvolle voorbeelden van stedelijke hubs centraal waarbij naast kennis van zaken, ook de samenwerking tussen overheid en markt een belangrijke rol heeft gespeeld. Wil jij er bij zijn? Meld je hier gratis aan

Over mobiliteitshubs

Knooppunten en mobiliteitshubs zijn belangrijke schakels in een multimodaal mobiliteitsnetwerk. Op een knooppunt of hub komen verschillende vervoerswijzen en hun infrastructuur, groottes en schaalniveaus samen. Een hub fungeert als begin-, eind- of overstappunt in de reis. Naast de vervoersfunctie, staat ook de verblijfskwaliteit en beleving centraal. Dit vraagt ons na te denken over nieuwe manieren van vervoer, waar automobiliteit niet altijd vanzelfsprekend is, en het bundelen van functies.

Het zijn die plekken waar in de toekomst functies van wonen, werken en recreëren bij elkaar komen, meer dan nu al het geval is. Aangevuld met gezonde, leefbare en prettige plekken met voldoende voorzieningen om (langdurig) te kunnen verblijven. Mobiliteitshubs dragen bij aan efficiënter gebruik van infrastructuur, vervoermiddelen en vervoercapaciteit en tot slot aan efficiënter en effectiever ruimtegebruik. 

De kennissessie over Mobiliteitshubs in steden staat gepland tijdens Infratech2023 op 17 januari (15.30-17.30) in de Ahoy. Meld je hier gratis aan