Nieuwsbericht

Verslag Kennispool Mobiliteitshubs over data

Profielfoto van Kennisplatform CROW
5 juni 2024 | 1 minuut lezen

De eerste bijeenkomst van de Kennispool Mobiliteitshubs vond dit jaar plaats op 23 mei in Utrecht. Het programma stond in het teken van data. Over mobiliteitshubs zijn al veel data beschikbaar, maar die hebben vaak nog wel een bewerking nodig om ermee aan de slag te kunnen.

Namens CROW opende Edwin Thoen het programma. De eerste presentatie van Jacobien ter Haar (CROW) en Eleanor Thelen (CROW) was een preview op de Staat van het openbaar vervoer 2023, die op 17 juni wordt gepresenteerd tijdens de Dag van het OV. Aansluitend daarop gaf Rob Tiemersma (gemeente Utrecht) uitleg over het dashboard Deur tot Deur.

Na een korte pauze vertelde Jaap Sytsma van MuConsult over de methodiek achter belevingsonderzoek op bus-, tram- en metrohaltes. Paul Chorus van de provincie Noord-Holland stond stil bij belevingsonderzoek onder gebruikers van 70 stationsomgevingen in Noord-Holland en Utrecht. Daarna was het de beurt aan Do van Elferen (NS) en Robert Jansen (Marble Research, ProRail) om een inkijk te geven in de Stationsbelevingsmonitor.

Het programma eindigde met twee korte presentaties: over het multimodale dashboard van de provincie Utrecht door Sjors de Ridder (provincie Utrecht) en over het platform Stationsdata door Frank van de Weerthof (NS).

Het goed gevulde programma bevestigde dat er een groot aanbod aan data is en dat er volop mogelijkheden zijn voor verbinding tussen verschillende partijen. Een interpretatieslag en achtergrondinformatie, in de vorm van een presentatie en demonstratie, zijn vaak wel nodig.

Lees ook de verslagen van eerdere bijeenkomsten van de Kennispool Mobiliteitshubs: