Nieuwsbericht

Mobiliteitshubs voor iedereen!

Profielfoto van Kennisplatform CROW
6 maart 2023 | 2 minuten lezen

Ov-knooppunten vormen een belangrijke schakel in ons toekomstbestendige mobiliteitssysteem. Een integrale aanpak is essentieel bij de ontwikkeling van zo’n knooppunt. Maar hoe organiseer je dit op regionaal niveau? Welke disciplines heb je nodig aan tafel en wat zijn goede voorbeelden uit de regio?

Om handvatten te bieden voor deze en andere vragen rond ov-knooppuntenontwikkeling organiseert CROW in samenwerking met het ministerie van IenW op maat en in de regio de bijeenkomst Mobiliteitshubs voor iedereen! De bijeenkomsten zijn onderdeel van de terugkerende roadshow Actieagenda ov-knooppunten en staan in het teken van elkaar ontmoeten en kennisuitwisseling. 

Meld je hier aan

Regionale kennis en knelpunten ophalen en bespreken

Per regio gaan we met verschillende disciplines en overheidslagen om tafel. De actieagenda ov-knooppunten fungeert hierbij als rode draad om de opgaven en kansen rond mobiliteitshubs onder de aandacht te brengen. Daarnaast krijg je een update over de stand van zaken rond ov-knooppunten in jouw regio en komen inspirerende best-practices aan bod. Zo weet je zeker dat de kennis die je opdoet tijdens de bijeenkomst aansluit bij de situatie in jouw regio.

Actieagenda ov-knooppunten

Het doel van de Actieagenda ov-knooppunten is om een integrale, transparante aanpak van ov-knooppunten te stimuleren en versnellen en de besluitvorming op regionaal en nationaal niveau te verbeteren. Naast de beleidsmatige kant is er veel aandacht voor de kenniskant van knooppuntontwikkeling. Deze kennis is met name interessant voor de inliggende gemeenten en locatieregisseurs. De beste beschikbare kennis (tools, standaardovereenkomsten en gezamenlijke onderzoeken) wordt beschikbaar gesteld via mobiliteitshubs.nl in een virtuele gereedschapskist. Deze wordt tijdens de bijeenkomst gepresenteerd.

Roadshow-data en programma

Klik op 1 van de onderstaande bijeenkomsten voor het specifieke programma van de bijeenkomst.

Regio Zuid                       
4 april van 13.30 uur - 16.00 uur in het provinciehuis Noord-Brabant

Regio Randstad-Zuid
11 april van 13.30 uur - 16.00 uur in het provinciehuis Zuid-Holland

Regio Randstad-Noord
13 april van 10.00 uur - 12.30 uur in het provinciehuis Flevoland

De data voor de regio's Noord en Oost volgen nog.

Voor wie interessant?

De bijeenkomst Mobiliteitshubs voor iedereen! is interessant voor professionals die betrokken zijn bij ov-knooppuntenontwikkeling. De beoogde doelgroep zijn professionals werkzaam bij overheden (vervoerregio’s, Rijk, provincies en gemeenten), vervoerbedrijven en projectontwikkelaars.

Aanmelden

Meld je hier gratis aan. Je kunt de aanmeldprocedure meerdere malen doorlopen wanneer je je wilt aanmelden voor bijeenkomsten in verschillende regio’s.