Nieuwsbericht

Terugblik Vakbeurs Openbare Ruimte en Mobiliteit

Profielfoto van Kennisplatform CROW
10 oktober 2022 | 3 minuten lezen

Op 5 en 6 oktober 2022 was CROW aanwezig op de Vakbeurs Openbare Ruimte en Mobiliteit in Utrecht. Een korte terugblik op de goed bezochte kennissessies.

Mobiliteit en woningbouw vereisen een gezamenlijke aanpak

Willen we onze gemeenten en regio’s in de toekomst bereikbaar, leefbaar en veilig houden, dan zullen we de investeringen in woningbouw en mobiliteit in samenhang moeten aanpakken. Dat stelde Frans Bekhuis tijdens zijn kennissessie op de Vakbeurs. Met een integrale aanpak van duurzame gebiedsontwikkeling is mobiliteit een middel om meerdere maatschappelijke doelen te bereiken zoals een aantrekkelijke leefomgeving, bereikbaarheid en duurzaamheid. Om dat te bereiken is een andere denkwijze noodzakelijk waardoor we met een andere bril kijken naar onze leefomgeving en mobiliteit. Een hulpmiddel daarbij is STOMP. Daarbij wordt eerst gekeken naar de behoefte en ruimte voor voetganger en fiets, en pas in latere stappen naar de auto. Op deze manier kunnen autoluwe woonwijken ontstaan waar het prettig wonen is.

Meer weten?

Succesvol werken met beeldkwaliteit in de praktijk 

De sessie over beeldgericht werken en de nieuwe Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 van Harro Verhoeven en Evert Jan van de Kamp trok veel belangstelling. Hoe ga je in het beeldgericht werken om met thema's als duurzaamheid, biodiversiteit en beleving? Bezoekers reageerden positief dat de nieuwe Kwaliteitscatalogus onderscheid maakt tussen beeldmeetlatten voor verzorgingsonderhoud en voor technisch onderhoud.

Meer weten?

Data over de openbare ruimte - er gaat veel veranderen, ben jij er klaar voor?

Bij steeds meer organisaties groeit het bewustzijn dat het noodzakelijk is om gegevens over alle objecten in de buitenruimte beter te registreren, te ontsluiten en uit te wisselen. Te veel informatie uit het bouw- en beheerproces gaat nu verloren of is niet breed genoeg beschikbaar. Een brede groep partijen uit de sector is samen met CROW en Stichting RIONED onder de naam BORius een initiatief gestart om toe te werken naar een complete set aan datastandaarden die breed worden toegepast in het gehele proces van programmeren, ontwerp, aanleg en beheer van assets. Harro Verhoeven praatte de aanwezigen bij over de BORius visie en business case die opgesteld zijn. Wil je aansluiten bij het BORius-initiatief of meer weten opver het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) 2022? Hieronder vind je meer informatie. 

Meer weten?

Verbeterd beheer van verhardingen, groen en civiele constructies

Strak georganiseerde wegen, groen én kunstwerken in de openbare ruimte, welke beheerder wil dat nu niet? Maar hoe doe je dat en welke tools helpen jou als beheerder openbare ruimte daarbij? In deze sessie gaf Marc van den Elzen de bezoekers tips en tricks over hoe je het beheer van de drie assets Groen, Verhardingen en Civiele Constructies kunt verbeteren en welke kennis je daarbij helpt. Zo zijn we bezig met het verbeteren van de vertrouwde beheersystematieken Verhardingen en Groen én met het ontwikkelen van een nieuwe beheersystematiek voor Civiele Constructies. Vanzelfsprekend in samenspraak met organisaties en gebruikers uit de sector.

Meer weten?