Ov-Knooppuntontwikkeling

De ontwikkeling van een ov-knooppunt vergt maatwerk. Aspecten als verstedelijking, mobiliteit en bereikbaarheid spelen hierbij een belangrijke rol. Het toepassen van een ov-­knooppuntinstrument of ­methodiek kan helpen om integraal, samen met andere partijen, op een gestructureerde manier naar een ontwikkeling te kijken, of om de behoeften van verschillende partijen voor elkaar inzichtelijk te krijgen. 

Er zijn diverse instrumenten voor verschillende fases van ontwikkeling. De instrumenten helpen om een beeld te schetsen van de huidige- en toekomstige situatie zodat er gewerkt kan worden richting de wensbare situatie. Een volledig overzicht van beschikbare instrumenten en kennis is te vinden in de bibliotheek van deze website.

 

Stap 1: Handelingsperspectief

Het handelingsperspectief is het begin van de ov-knooppuntontwikkeling. Hierin wordt integraal gekeken naar de huidige- en toekomstige situatie van een ov-knooppunt. Het handelsperspectief legt de basis om in de verdere stappen te werken naar het toekomstbeeld. Het resultaat van alle stappen is een visie over het gewenste resultaat voor het ov-knooppunt.

Wil je het handelingsperspectief toepassen, maar heb je hier nog geen ervaring mee? CROW en Expertpool ov-knooppuntontwikkeling kunnen je begeleiden bij het toepassen van het handelingsperspectief voor je knooppunt. 

 

Stap 2: In kaart brengen huidige situatie van het ov-knooppunt

Er zijn verschillende manieren om de huidige situatie in kaart te brengen. Tijdens een HUBsafari komen verschillende partijen bijeen, die al wandelend, vanuit verschillende invalshoeken naar de ontwikkeling van een knooppunt kijken. Voor inspiratie kan er gekeken worden naar de HUBsafari's in ApeldoornZaandam-Kogerveld en Woerden. Om de situatie rond toegankelijkheid goed in kaart te brengen kan gebruik worden gemaakt van het Proceshandvat toegankelijkheid stationsomgevingen. Het handvat helpt bij het inventariseren van kansen en knelpunten rond toegankelijkheid en de bijbehorende dilemma’s. Daarnaast kan er om inzicht te krijgen in de situatie van een ov-knooppunt gebruik worden gemaakt van Alliantiegesprekken. Deze bestaan uit twee rondes waarin gezamenlijk verkennend naar de opgaven wordt gekeken en vervolgens oplossingsgericht toe te werken naar maatregelen.

 

Stap 3:­ Beeldvorming/Realisatie toekomstige ov-knooppunt

Deze stap brengt de verwachte situatie op het knooppunt voor de toekomst in kaart. Om inzicht te verkrijgen in de kwetsbare en actieve verkeersdeelnemers kan gebruik worden gemaakt van de STOMP-methodiek. STOMP staat voor voor Stappen, Trappen, OV, MaaS en Privéauto. De methodiek biedt een stappenplan met vragen. Om tot een goede strategie te komen rond de realisatie van een ov-knooppunt is er ook het hulpmiddel Serious Gaming. Een voorbeeld van serious gaming is Mobipolis, een game die vooral gericht is op de relatie tussen duurzame gebieds­ontwikkeling en mobiliteit.

 

Publicaties en hulpmiddelen

 

Inspiratie