Energie

De energietransitie is een onvermijdelijke opgave waar Nederland mee te maken heeft. Wat voor rol neemt mobiliteit hierin en wat is de plaats en rol van mobiliteitshubs? De uitdaging hierbij is om deze ontwikkeling te koppelen aan andere ontwikkelingen (zoals toename van elektrisch rijden, autoluw maken van gebieden, diverse ruimteclaims in de leefomgeving), waarbij een meervoudige waarde- creatie ontstaat in een gebied voor duurzame gebiedsontwikkeling. Energie en hubs kunnen daar een bijdrage aan leveren.

In dit perspectief is de hub mogelijk ook een oplossing voor de bredere uitdagingen die volgen uit de energietransitie voor het mobiliteitssysteem. De mobiliteitshub kan een logische locatie zijn om de laadinfrastructuur ruimtelijk te clusteren als een groot aantal vervoermiddelen, met een grote diversiteit, de hub aandoet. Afhankelijk van de schaal van een mobiliteitshub is het kansrijk om op de hub energie op te wekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen op of nabij de hub te plaatsen. Daarnaast is het mogelijk op mobiliteitshubs met een parkeerfunctie, zoals P+R-hubs, vehicle-to-grid te faciliteren. Dit betekent dat elektrische voertuigen hun opslagcapaciteit beschikbaar maken om vraag naar en aanbod aan elektriciteit te optimaliseren.

Bovenstaande oplossingen tussen energie en hubs, hebben veelal te maken met de electricifering van het mobiliteitssysteem gecombineerd met duurzame gebiedsontwikkeling. Op dit moment lijkt deze ontwikkeling het meest kansrijk maar andere ontwikkelingen zoals de gecombineerde inzet en koppeling met warmtenetten of waterstof (smart grid) kunnen voor sommige situaties ook interessant en lucratief zijn.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgelicht

Laadkaart stimuleert afstemming ov-autoriteit en netbeheerder

Publicatiedatum:
21 december 2021
Uitgever:
DOVA
Op deze kaart kunnen ov-autoriteiten aangeven waar bussen nu worden geladen en wat de laadbehoefte zal zijn in de toekomst. 

Documenten

Essay KiM: Interacties tussen de netwerken voor energie, mobiliteit en ICT

Publicatiedatum:
19 april 2022
Uitgever:
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
Mobiliteit, energie en ICT zijn op ontelbaar veel manieren van elkaar afhankelijk. Dit biedt zowel kansen als bedreigingen voor duurzaamheid, de kwaliteit van de leefomgeving en de...

Mobiliteitshubs A6 Ruimte, energie en mobiliteit komen samen

Publicatiedatum:
21 februari 2022
Uitgever:
Qirion Energy Consulting
Mobiliteitshubs langs de A6: een oplossing voor netcongestie?Rijksgrond langs snelwegen, op baggerdepots en bij Sluizencomplexen bieden vaak mogelijkheden om hernieuwbare energie op te wekken...

Staat van de mobiliteitstransitie

Publicatiedatum:
23 september 2021
Uitgever:
CROW
Subsite van CROW welke enerzijds een beeld schetst van hoe duurzaam de mobiliteit in Nederland is, en anderszijds handvatten geeft om morgen aan de slag te gaan met het ontwikkelen van duurzaam...

Nieuws

Blog | De Omgevingswet: handig voor de energietransitie

De energietransitie en de invoering van de Omgevingswet hebben twee dingen gemeen: het zijn beide transities die een cultuuromslag vereisen en beid...

Integrale hubs combineren mobiliteit, energie en ruimte

Discussiepaper van CROW-KpVV over integrale hubs. Ze rusten op drie pijlers: mobiliteit, energie en ruimte. In het ontwerptraject zijn de pijlers g...

Q-Park en Shell: 5 mobility hubs in grote steden

Q-Park en Shell gaan gezamenlijk 5 mobility hubs in grote steden in Nederland verder uitbouwen. De veranderende behoeftes van de klant staan hierbi...

Fastned verhoogt laadtarieven snelladen om stijgende energieprijzen

Fastned, de uitbater van laadstations voor elektrische auto’s, verhoogt met ingang van maandag 1 augustus zijn tarieven.
NieuwsAgendaThema'sSoorten hubsDocumentenOver het kennisnetwerk