Energie

De energietransitie is een onvermijdelijke opgave waar Nederland mee te maken heeft. Wat voor rol neemt mobiliteit hierin en wat is de plaats en rol van mobiliteitshubs? De uitdaging hierbij is om deze ontwikkeling te koppelen aan andere ontwikkelingen (zoals toename van elektrisch rijden, autoluw maken van gebieden, diverse ruimteclaims in de leefomgeving), waarbij een meervoudige waarde- creatie ontstaat in een gebied voor duurzame gebiedsontwikkeling. Energie en hubs kunnen daar een bijdrage aan leveren.

In dit perspectief is de hub mogelijk ook een oplossing voor de bredere uitdagingen die volgen uit de energietransitie voor het mobiliteitssysteem. De mobiliteitshub kan een logische locatie zijn om de laadinfrastructuur ruimtelijk te clusteren als een groot aantal vervoermiddelen, met een grote diversiteit, de hub aandoet. Afhankelijk van de schaal van een mobiliteitshub is het kansrijk om op de hub energie op te wekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen op of nabij de hub te plaatsen. Daarnaast is het mogelijk op mobiliteitshubs met een parkeerfunctie, zoals P+R-hubs, vehicle-to-grid te faciliteren. Dit betekent dat elektrische voertuigen hun opslagcapaciteit beschikbaar maken om vraag naar en aanbod aan elektriciteit te optimaliseren.

Bovenstaande oplossingen tussen energie en hubs, hebben veelal te maken met de electricifering van het mobiliteitssysteem gecombineerd met duurzame gebiedsontwikkeling. Op dit moment lijkt deze ontwikkeling het meest kansrijk maar andere ontwikkelingen zoals de gecombineerde inzet en koppeling met warmtenetten of waterstof (smart grid) kunnen voor sommige situaties ook interessant en lucratief zijn.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgelicht
Afbeelding van Laadkaart stimuleert afstemming ov-autoriteit en netbeheerder

Laadkaart stimuleert afstemming ov-autoriteit en netbeheerder

Publicatiedatum:
Uitgever:
DOVA
Op deze kaart kunnen ov-autoriteiten aangeven waar bussen nu worden geladen en wat de laadbehoefte zal zijn in de toekomst. 

Nieuws

Voorwaarden bekend van prijsvraag ontwerp duurzame mobiliteitshub

CROW en het ministerie van IenW hebben de voorwaarden vastgesteld van de prijsvraag voor het ontwerp van de meest duurzame mobiliteitshub.

Prijsvraag voor ontwerp meest duurzame mobiliteitshub

Hoe ontwerp je de meest duurzame mobiliteitshub? Het beste antwoord op die prijsvraag levert de indiener 10.000 euro op.

Handreiking koppelt mobiliteitshubs aan energie en ruimte

De 'Handreiking Energie en mobiliteitshubs' van CROW-KpVV geeft een eerste aanzet voor de realisatie van integrale hubs waarin ruimte, mobiliteit...

Blog | De Omgevingswet: handig voor de energietransitie

De energietransitie en de invoering van de Omgevingswet hebben twee dingen gemeen: het zijn beide transities die een cultuuromslag vereisen en beide worden...