Thema's

Alle beschikbare informatie vind je onderstaand, gerangschikt naar thema en type mobiliteitshub. Als de actualiteit een andere indeling dan onderstaande noodzakelijk maakt, kan deze indeling worden gewijzigd.

Energie

Energie

De energietransitie is een onvermijdelijke opgave waar Nederland mee te maken heeft. Wat voor rol neemt mobiliteit...

5 documenten - 10 nieuwsberichten
Goederenvervoer  en logistiek

Goederenvervoer en logistiek

De groeiende vraag naar stedelijke logistiek leidt tot knelpunten in het (verkeers)-netwerk en diverse ruimteclaims....

11 documenten - 3 nieuwsberichten
Logistieke hubs

Logistieke hubs

Overslagpunten waar goederen efficiënt gebundeld en overladen kunnen worden op emissievrije en kleinere...

7 documenten - 3 nieuwsberichten
Mobiliteitshubs en ruimtelijke ontwikkeling

Mobiliteitshubs en ruimtelijke ontwikkeling

Met een integrale aanpak van duurzame gebiedsontwikkeling is mobiliteit (inclusief mobiliteitshubs) een middel om...

27 documenten - 22 nieuwsberichten
Mobiliteitshubs landelijk gebied

Mobiliteitshubs landelijk gebied

De bereikbaarheid en leefbaarheid in het landelijk gebied staan onder druk. Een trek naar de steden en steeds minder...

27 documenten - 8 nieuwsberichten
Regionale hubs

Regionale hubs

Overstappunt op spoor in de regio (van auto naar trein). Regionale hubs zijn die plekken in de regio die lange...

14 documenten - 4 nieuwsberichten
Rurale hubs of hubs landelijk gebied

Rurale hubs of hubs landelijk gebied

Overstappunt vanuit de regio op het openbaar vervoer. Een rurale hub heeft een verzorgende functie voor de eigen...

10 documenten - 3 nieuwsberichten
Stadsrand hubs

Stadsrand hubs

P+R knooppunten aan de randen van de stad. Als hubs kunnen deze plekken uitgroeien tot natuurlijke locaties waar de...

11 documenten - 7 nieuwsberichten
Stations/OV-Knooppunten

Stations/OV-Knooppunten

OV-knooppunten vormen samen met het netwerk de keten waarover (waarmee of waardoor) reizigers reizen. Ze verbinden...

47 documenten - 27 nieuwsberichten
Stedelijke hubs

Stedelijke hubs

Hoogwaardige OV-knooppunten inclusief nieuwe attractieve, bereikbare binnenstedelijke ontwikkeling.

14 documenten - 9 nieuwsberichten
Toekomstbeeld OV 2040 Ketens en knopen
22 documenten - 2 nieuwsberichten
Wijk- en buurthubs

Wijk- en buurthubs

Stedelijke knooppunten met toegang tot deelmobiliteit. Een mobiliteitshub is dé plek in de wijk of buurt waar...

10 documenten - 7 nieuwsberichten