Activiteit

Kenniscafé - Data en deelmobiliteit

15 september
2022
15 september 2022
13:00 tot 16:00
Bijeenkomst
1 augustus 2022 | 3 minuten lezen

Langzaam maar zeker kunnen overheden beschikken over steeds meer data over deelvoertuigen. Dat helpt bij het aanscherpen van het beleid en het bijsturen van de uitvoering. Op 15 september organiseren GNMI en CROW het gratis kenniscafé Data en deelmobiliteit. Tijdens het kenniscafé bespreken we de laatste ontwikkelingen, tools en inspirerende praktijkvoorbeelden. Het wordt een fysieke bijeenkomst op het nieuwe CROW-kantoor in Utrecht. Uit een kleine peiling bleek een duidelijke behoefte om elkaar, na verschillende online bijeenkomsten, in het “echt” te ontmoeten. Tijdens de pauze en de borrel is hier voldoende gelegenheid voor.

Klik hier om je aan te melden.

Over het kenniscafé

De bijeenkomst in Utrecht is in de eerste plaats bedoeld voor gebruikers van het Dashboard Deelmobiliteit en leden van de GNMI-themagroep Deelmobiliteit. Voor zover de ruimte het toelaat,  zijn ook andere geïnteresseerden welkom. Desgewenst kan de bijeenkomst ook online gevolgd worden. T.z.t. zullen we per mail informeren wie graag online en wie fysiek deel wil nemen aan de bijeenkomst.

We moeten nog enig voorbehoud maken ten aanzien van het programma, omdat het vanwege de vakanties niet mogelijk was om alles met de betrokkenen af te stemmen. 

Programma

13:00 uur Zaal open.

13:30 uur Welkom en opening door Arthur ter Weeme, directeur GNMI.

13:40 uur Nieuwste ontwikkelingen rond Dashboard Deelmobiliteit (CROW). 
In januari lanceerde CROW het Dashboard Deelmobiliteit, een webtool van en voor overheden die de ontwikkelingen rond deelmobiliteit op de voet willen volgen. Sindsdien is de datakwaliteit verder verbeterd, zijn nieuwe gemeenten en aanbieders aangesloten en zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Tevens is er aandacht voor praktijktoepassingen en de plannen voor de nabije toekomst.

14:00 uur Crowd management in Scheveningen (gemeente Den Haag, Transbits, Argaleo). 
Op een zomerse dag kampt Scheveningen met enorme congestie, overvolle trams en een hoge parkeerdruk. Met de introductie van de deelscooter nam de druk op de openbare ruimte verder toe. In opdracht van de gemeente Den Haag ontwikkelde Tranbits een module, waarmee gemeenten en aanbieders real time kunnen sturen op het maximum aantal deelvoertuigen per zone. In de Digitwin van Argaleo worden deze data (binnenkort) gecombineerd met informatie over andere vervoerwijzen, zodat crowd-managers een compleet en actueel beeld hebben.

14:20 uur Flexibele parkeermachtiging voor deelauto’s (SHPV).
De opkomst van de deelauto brengt nieuwe uitdagingen met zich mee rond het betaald parkeren. Dat geldt met name als de deelauto in de ene gemeente gehuurd wordt en in een andere gemeente achtergelaten. SHPV doet samen met 9 gemeenten en 4 aanbieders van deelauto’s een proef met flexibele parkeermachtiging voor deelauto’s. De parkeervergunning van een deelauto-aanbieder kan daardoor in verschillende gemeenten gebruikt worden. Bovendien kunnen gemeenten sturen op het maximum aantal deelauto’s in een gebied.

14:40 uur Pauze.

15:00 uur Gebruikersonderzoek autodelen (Advier). 
In opdracht van een aantal gemeenten en CROW heeft adviesbureau Advier een enquête uitgezet onder gebruikers van de deelauto’s. Wat zijn de kenmerken van gebruikers? Komt de deelauto in de plaats van een eigen auto? Naast de presentatie van resultaten aandacht voor de vraag hoe in de toekomst gebruikers-enquêtes het best georganiseerd kunnen worden, zodat gemeenten onder vergeleken kunnen en aanbieders van deelvervoer niet overvraagd worden.

15:20 uur CityDataStandaard-Mobiliteit (gemeente Amsterdam). 
De afgelopen jaren hebben enkele grote gemeenten en het ministerie van IenW gewerkt aan een juridisch kader voor de uitwisseling van data over deelmobiliteit. In deze CityDatastandaard-Mobiliteit (CDS-M) is veel aandacht voor de privacy. Samen met het dashboard Vianova is een aantal pilots uitgevoerd, waarin onderzocht is hoe de data privacy-proof verwerkt kan worden. Daarnaast zijn voorbeeldteksten geformuleerd die gemeenten kunnen opnemen in hun APV of vergunning, waarin geregeld wordt welke data aanbieders moeten leveren.

15:40 uur Paneldiscussie toekomstbeeld (onder voorbehoud). 
Een werkgroep met grote gemeenten, het ministerie en CROW heeft zich gebogen over de vraag hoe de data-uitwisseling rond deelmobiliteit het best georganiseerd kan worden. Is er behoefte aan een centrale database waarin de data van alle aanbieders samenkomt? In welke mate moet deze data openbaar zijn? Wat is de rol het National Access Point dat bij de RDW in de maak is? Krijgt data-uitwisseling een plek in het beoogde Nationaal Programma Deelmobiliteit? En gaan de miljoenen die gereserveerd zijn voor DEMS* nog een impuls geven? Deze vragen worden voorgelegd aan een panel, waarin ook enkele aanbieders van deelmobiliteit vertegenwoordigd zijn.

16:00 uur Borrel

* Bij het Nationaal Groeifonds is een voorstel ingediend voor een Datagedreven Ecosysteem voor Mobiliteit en Smart City (DEMS). De adviescommissie van het fonds heeft het kabinet geadviseerd om een bedrag van 85 miljoen euro te reserveren voor DEMS. Het kabinet neemt dit advies over. De indieners is gevraagd een aangescherpt voorstel uit te werken ten behoeve van de definitieve toekenning later dit jaar.

Locatie

Smakkelaarsburcht Utrecht
Leidseveer 2-10

en online via teams. 

NieuwsAgendaThema'sSoorten hubsDocumentenOver het kennisnetwerk