Activiteit

Samen werken aan een autoluwe stad

07 juni
2023
7 juni 2023
14:30 tot 17:00
Bijeenkomst
Profielfoto van Kennisplatform CROW
3 minuten lezen

Wil je weten hoe je vanaf het begin van een binnenstedelijke transformatie slimme en duurzame mobiliteit kunt meenemen in je project? En hoe specialisten ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit effectief kunnen samenwerken? Kom op woensdag 7 juni naar de bijeenkomst van Stedelijke transformatie. Tijdens de bijeenkomst staan uitdagingen op weg naar een autoluwe stad centraal. Onder meer aan de hand van Amsterdam en Dordrecht.

Tijd 14:30 uur - 17:00 uur
Locatie De Observant: Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort
Prijs Deelname is kosteloos

Meer ruimte voor voetgangers en fietsers

Steeds meer steden zetten in op leefbare, gezonde en toegankelijke steden en stellen in hun mobiliteitsbeleid voetgangers en fietsers centraal. De mobiliteit in en om steden is idealiter duurzaam. Dat heeft consequenties voor de inrichting van gebieden. Er is meer aandacht voor de openbare ruimte: minder parkeerplekken, meer groen en ruimte voor bewoners en bezoekers die ‘stappen en trappen’ en voor hubs met een interessant aanbod aan gedeelde mobiliteit. Belangrijk dus om mobiliteit al vanaf de eerste pennenstreek in een binnenstedelijke transformatie mee te nemen. Samenwerking tussen de professionals van het ruimtelijke en mobiliteitsdomeinen is daarvoor noodzakelijk. Het door CROW ontwikkelde STOMP principe kan daarbij helpen. Het CROW ontwikkelde hiervoor een digitale toolbox voor provincies en gemeenten.

Stappen en trappen centraal in ruimtelijk ontwerp

Met STOMP kijk je achtereenvolgens naar Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a Service (MaaS) en tot slot de Particuliere auto. Centrale gedachte achter dit principe is dat een duurzame gebiedsontwikkeling gebaat is bij het centraal stellen van de menselijke maat. Kwetsbare en actieve verkeersdeelnemers krijgen een ruimere en prominentere plek in het straatbeeld. Dit komt ten goede aan een aantrekkelijke leef- en verblijfsomgeving, wat mensen stimuleert om zich vaker te voet of per fiets te verplaatsen en elkaar meer te ontmoeten. Omdat de ruimteclaim van lopen en fietsen kleiner is dan die van ov en auto komt er meer ruimte beschikbaar voor andere opgaven zoals klimaatadaptatie, waterberging en meer groen. En de CO₂-footprint van langzaam verkeer is kleiner dan van gemotoriseerd verkeer

Praktijkvoorbeelden

Twee praktijkvoorbeelden rond gebiedsontwikkelingen komen aan bod: Haven-Stad in de gemeente Amsterdam en Spoorzone in de gemeente Dordrecht. Hoe verloopt daar de samenwerking tussen de mobiliteitsprofessionals en de stedenbouwers? Wat zijn de juiste momenten in de gebiedsontwikkeling voor aanpassingen van de openbare ruimte, infrastructuur en nieuwe vormen van stallen en delen van vervoermiddelen? Waar liggen de kansen en de obstakels voor een autoluwe stad? Deze en andere vragen komen aan bod in de deze kennissessie.

Wat levert deelname jou op?

Tijdens deze kennissessie krijg je inzicht in:

 • de werking en toepassing van STOMP: Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a Service, Particuliere auto;
 • voorbeelden van succesvolle toepassing van STOMP in binnenstedelijke transformaties;
 • hoe je vroegtijdig stuurt op samenwerking tussen mobiliteitsprofessionals en stedenbouwkundigen;
 • kansen en de obstakels onderweg naar een autoluwe stad.

Programma

 • Het STOMP principe en de digitale toolbox
  Frans Bekhuis (senior projectmanager CROW) en Emile Revier (stedenbouwkundige Posadmaxwan) geven een toelichting op het STOMP principe en de digitale toolbox die het CROW hiervoor heeft ontwikkeld. Dit doen zij aan de hand van praktijkervaringen in enkele gemeenten. Aan de orde komen thema’s als actieve mobiliteit en nabijheid, deelmobiliteit (MaaS), mobiliteit-hubs, stadslogistiek, parkeernormen en gedragsverandering, toegankelijkheid en mobiliteitsrechtvaardigheid (kan het nog betaalbaar zijn?).
 • Praktijkvoorbeeld Amsterdam: transformatie en bereikbaarheid Haven-Stad
  Lubbert Hakvoort (programmamanager Haven-Stad, gemeente Amsterdam) en Micha Sijtsma (Mobiliteitsmanager Haven-Stad, APPM) schetsen de transformatie- en bereikbaarheidsopgave van Haven-Stad in de gemeente Amsterdam. Deelgebieden ten noorden en zuiden van het IJ worden getransformeerd naar nieuwe woon- en werklocaties, met een hele hoge dichtheid. Het wordt een autoluwe wijk met een lage parkeernorm. Dat parkeren zal bovendien grotendeels in de gebouwen plaatsvinden. De gemeente zet zoveel mogelijk in op lopen, fietsen en OV. Dit vraagt om een uitgekiend netwerk voor deze modaliteiten. Het autoverkeer wordt aan de randen opgevangen in mobiliteitshubs. Door het werken en winkelen naar Haven-Stad te halen worden deze faciliteiten op wandel- en fietsafstand gebracht. 
 • Praktijkvoorbeeld Dordrecht: stedelijke vernieuwing Maasterras
  Marc Bonekamp (projectmanager Maasterras, Onderdeel van Spoorzone Dordrecht) en Peter Vissers (strategisch beleidsadviseur mobiliteit, gemeente Dordrecht) presenteren het stedelijk vernieuwingstraject Maasterras. Maasterras past STOMP toe in het plan om een autovrije parkachtige verbinding te creëren tussen Dordrecht en Zwijndrecht en een wandelvriendelijk park rondom nieuwe woningen en voorzieningen als supermarkten. Zij bespreken de kansen en uitdagingen van het toepassen van STOMP.

Voor wie?

Deze kennissessie is interessant voor gemeenten, provincies, corporaties, marktpartijen, kennisinstellingen en andere partijen die werken aan binnenstedelijke transformatieprojecten, en daarbij anders en ambitieus willen kijken naar mobiliteit en toegankelijkheid van hun gebied.

Aanmelden

Wil jij erbij zijn op 7 juni? Klik hier om naar het aanmeldformulier te navigeren.