Activiteit

Mobiliteitshubs voor iedereen! Regio Noord

09 november
2023
Donderdag 9 november 2023
09:30 tot 13:30
Bijeenkomst
Profielfoto van Kennisplatform CROW
2 minuten lezen

In de regio Noord wordt er druk gewerkt aan verschillende projecten om de leefbaarheid in het noorden op peil te houden of te verbeteren. Maar het bouwen geeft ook overlast en zorgt tijdelijk voor een slechtere bereikbaarheid. Hoe houden we de samenleving toch draaiende? Op 9 november staat deze thematiek centraal tijdens de regiobijeenkomst Mobiliteitshubs voor iedereen! voor de regio Noord in Groningen. Naast de rol van mobiliteitshubs en de ontwikkeling ervan, wordt ook aandacht besteed aan de fiets en duurzame mobiliteit. Ben jij er bij?

Programma

Op 9 november 2023 in het Forum op de Nieuwe Markt 1, 9712 KN, in Groningen bieden we je het volgende programma aan (onder voorbehoud van wijzigingen):

10:00 uur: Opening

10:05 uur: Het Noorden draait door! Een tafelgesprek onder leiding van Ruth Koops van ’t Jagt met René Schripsema (directeur Groningen bereikbaar),   
Jolanda Langeland (Fietscommunity Groningen), Martin Courtz (programmamanager Hub Groningen Drenthe) Edwin Thoen (CROW).

11:00 uur: Koffie + verdelen over de deelsessies

11:15 uur: Start deelsessies

Deelsessie 1: Groningen Bereikbaar
Hoe houden we de Stad Groningen bereikbaar tijdens de grote werkzaamheden in 2024

Deelsessie 2: Fietscommunity
Fiets als onderdeel van duurzame mobiliteit

Deelsessie 3; Hubs
Verknopen van verschillende netwerken zal leiden tot beter bereikbare voorzieningen en minder mobiliteit. Hiervoor kijken we breder dan de mobiliteit.

Deelsessie 4: Duurzame mobiliteit

Vanuit het klimaatakkoord moeten we de mobiliteit verduurzamen. Maar hoe doen we dat en wat kunnen we vanuit de verschillende organisaties er aan bij dragen?

12:15 uur: Plenaire terugkoppeling

12:30 uur: Lunch

13:30 uur: Eind

Voor wie interessant?

De bijeenkomst Mobiliteitshubs voor iedereen! is interessant voor professionals die betrokken zijn bij ov-knooppuntenontwikkeling, fiets en duurzame mobiliteit. De beoogde doelgroep zijn professionals werkzaam bij overheden (vervoerregio’s, Rijk, provincies en gemeenten), vervoerbedrijven en projectontwikkelaars.

Over de roadshow - Mobiliteitshubs voor iedereen!

Ov-knooppunten vormen een belangrijke schakel in ons toekomstbestendige mobiliteitssysteem. Een integrale aanpak is essentieel bij de ontwikkeling van zo’n knooppunt. Het gaat immers niet enkel en alleen om het kunnen overstappen van de ene vervoerwijze naar de andere, maar juist ook om de combinatie met een aangenaam verblijfsklimaat. Dat verblijven kan gaan om wonen, winkelen maar ook een pakket ophalen of je kind naar de dagopvang brengen. Juist de verknoping van meerdere functies geeft de meerwaarde en verlaagt de overstap van de ene vervoerwijze naar de andere. Om dit mogelijk te maken, heb je dus veel partijen nodig.  Maar hoe organiseer je dit op regionaal en lokaal niveau? Welke disciplines heb je nodig aan tafel en wat zijn goede voorbeelden uit de regio?

Om handvatten te bieden voor deze en andere vragen rond ov-knooppuntontwikkeling organiseert CROW in samenwerking met het ministerie van IenW op maat en in de regio de bijeenkomst Mobiliteitshubs voor iedereen! De bijeenkomsten zijn onderdeel van de terugkerende roadshow rond de actieagenda ov-knooppunten en staan in het teken van elkaar ontmoeten en kennisuitwisseling.

In 2023 heeft de roadshow al diverse regio’s bezocht. Zo vond op 4 april de bijeenkomst voor regio Zuid plaats, op 28 september regio Randstad-Zuid en op 5 oktober regio Randstad-Noord . Op 23 november vindt de roadshow voor regio Oost plaats.

Aanmelden 

Je kunt gebruik maken van de aanmeldmodule wanneer je je hebt geregistreerd als lid.

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om te kunnen zien wie zich aangemeld heeft en/of om je zelf aan te melden.

Ben je nog niet geregistreerd op deze website? Registreren »