Activiteit

Symposium Mobiliteitshubs voor iedereen

25 april
2024
Donderdag 25 april 2024
14:00 tot 17:00
Bijeenkomst
Profielfoto van Irma van der Meer
2 minuten lezen

Op donderdag 25 april organiseren Universiteit Twente en CROW in het La Vie Meeting Centre in Utrecht het symposium Mobiliteitshubs voor iedereen. Tijdens het symposium delen we kennis, instrumenten en ervaringen over de mogelijkheden en uitdagingen bij (door)ontwikkeling van ‘smart’ mobiliteitshubs. Aanleiding voor het symposium is de afronding van het EU-project SmartHubs en de ontwikkelingen rond duurzame knooppunten en hubs. 

Het aantal deelnemers is beperkt, VOL = VOL. Meld je daarom snel aan via de knop hieronder.

Meer dan een knooppunt

Mobiliteitshubs zijn primair voor het faciliteren van vervoer via verschillende vervoerwijzen. Hubs zijn knooppunten in het vervoernetwerk, waar reizigers kunnen opstappen, uitstappen en overstappen in hun reis en waar modaliteiten als trein, bus, tram, fiets, auto en deelvervoer samenkomen. Een netwerk van hubs bevordert de ketenmobiliteit, vergemakkelijkt het maken van duurzame keuzes binnen het mobiliteitsaanbod en draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Maar er is meer. Naast knooppunt in het vervoernetwerk hebben mobiliteitshubs steeds vaker een ontmoetingsfunctie. Op een hub kun je elkaar uitzwaaien of verwelkomen, verblijven of boodschappen doen. Hiermee spelen hubs ook een steeds grotere rol bij het creëren van een inclusieve samenleving en sociale cohesie op die plek. De vraag is hoe de gebruikswaarde en het reisgemak op deze plekken kan worden verhoogd. Het is in ieder geval nodig om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van (potentiële) gebruikers. Dit lukt ons steeds beter.

Tenslotte spelen vraagstukken over energietransitie, toegankelijkheid, voorzieningen, duurzame inrichting en klimaatadaptatie een rol.

Smarthubs integratieladder

De Universiteit Twente heeft de 'Smarthubs integratieladder' ontwikkeld, die laat zien hoe hubs scoren op de fysieke, digitale én democratische (sociale) integratie en waar nog kansen liggen voor verbetering.

  • Integreer hubs fysiek: toegankelijk, zichtbaar en met vraaggericht aanbod
  • Integreer hubs digitaal: beschikbaar voor iedereen, in één systeem en prikkelend
  • Integreer hubs democratisch: sociaal leren en betrekken van doelgroepen.

Programma

Datum: donderdag 25 april, 14:00 - 18:00 uur
Locatie: La Vie, Meeting Centre, Centrum Utrecht

13:30 uur  Inloop

14:00 uur  Opening en welkom door middagvoorzitter

14:10 uur Plenair

  • Resultaten van het SmartHubs-project, Karst Geurs, Universiteit Twente
  • Handreiking integratie mobiliteitshubs, Paul Chorus, provincie Noord-Holland

14:50 uur Koffie en verplaatsen

15:00 uur Deelsessies

  • Hoe ontwikkel je een hub voor iedereen? Hub Groningen Drenthe – Roden Centraal, Martin Courtz, provincie Drenthe
  • Hubontwikkeling in dialoog; hoe doe je dat? Jelten Baguet (Mpact) presenteert het cocreatie-/participatieproces en de digitale kiosk van de hub in Anderlecht
  • Stimuleren van gebruik, focus op fysieke integratie met casus uit de MRDH-regio, invulling volgt nog.

15:50 uur Verplaatsen naar plenaire zaal

16:00 uur Terugkoppeling uit deelsessies door sessieleiders

Reflectie op uitkomsten van deelsessies: ervaringen en uitdagingen met ontwikkeling van inclusieve mobiliteitshubs in Nederland. Met bijdrage van Simon van Hees, Witteveen+Bos, de prijswinnaar van de ontwerpwedstrijd voor duurzame mobiliteitshubs op het Nationaal Verkeerskundecongres 2023.

17:00 uur Afsluiting en netwerkborrel

18:00 uur Einde bijeenkomst

Aanmelden 

Om je aan te melden voor dit event moet je in het bezit zijn van een gebruikersaccount op mobiliteitshubs.nl. Klik hier om jezelf te registreren. Na registratie kan je gebruik maken van de aanmeldknop hieronder. Voor meer informatieover het symposium kan je contact opnemen met Irma van der Meer (CROW) via irma.vandermeer@crow.nl.

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om te kunnen zien wie zich aangemeld heeft en/of om je zelf aan te melden.

Ben je nog niet geregistreerd op deze website? Registreren »