Document

Ov-knooppunten van de toekomst - Een integraal handelingsperspectief

Profielfoto van Kennisplatform CROW
4 februari 2019 | 1 minuut lezen

Het handelingsperspectief van de Rijksoverheid is de standaard en landelijke werkwijze voor een integrale analyse van ov-­knooppunten. Met het instrument Handelingsperspectief wordt het integraal functioneren van een knooppunt in de huidige en de toekomstige situatie onderzocht. De publicatie is samengesteld door Toekomstbeeld OV–Kernteam werkstroom Ketens & Knopen.

Mobiliteitsknooppunten: Belangrijke schakel in totale multimodale mobiliteitssysteem

Het huidige mobiliteitssysteem bestaat voornamelijk uit gescheiden netwerken voor ov, auto en/of fiets en lopen. Verdere integratie van deze netwerken is in de toekomst gewenst om de toenemende mobiliteitsvraag op te kunnen vangen. Het faciliteren van de multimodale deur-tot-deur reis en een goede inrichting op en rondom ov-knooppunten is daarvoor noodzakelijk. Om te kunnen anticiperen op de toekomst moet naast het huidig functioneren ook een inschatting worden gemaakt over het functioneren van het ov-knooppunt in de toekomst. Als hulpmiddel hiervoor is een handelingsperspectief ov-knooppunten ontwikkeld. Dit instrument is bedoeld om een beeld te verkrijgen over het integraal functioneren van de huidige en toekomstige ov-knoop in zijn omgeving

1 document toegevoegd