Nieuwsbericht

Nieuwe regelgeving en subsidie oplaadpunten in parkeergarages in 2024

Profielfoto van Kennisplatform CROW
22 februari 2024 | 1 minuut lezen

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) per 1 januari 2024 gelden er ook nieuwe regels voor het plaatsen van oplaadpunten in parkeergarages. Ook kunnen VvE’s via de SVVE-regeling subsidie krijgen voor het plaatsen van basislaadinfrastructuur.

Nieuwe regels

Om te zorgen dat het laden van elektrische auto’s in een parkeergarage veilig is gelden bij het plaatsen van nieuwe oplaadpunten vanaf dit jaar nieuwe regels. Zo mag er alleen worden geladen met mode 3 of mode 4 oplaadpunten en is de installatie van een centrale afschakelmogelijkheid verplicht. Dat laatste zorgt ervoor dat de brandweer veilig zijn werk kan doen bij incidenten. De regelgeving in het nieuwe Bbl staat uitgelegd op het informatiepunt leefomgeving.

Subsidie

VvE’s kunnen vanaf dit jaar gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling voor het installeren van basislaadinfrastructuur. Voor het aanleggen van de bekabeling, verdeelkasten en voorzieningen om slim te kunnen laden krijgt een VvE een bedrag van honderd euro per parkeerplaats. Een VvE dient voor de installatie een offerte en een positief besluit van de ledenvergadering in om in aanmerking te komen.

Informatie

De subsidie voor de basislaadinfrastructuur komt bovenop de subsidie voor een oplaadpuntenadvies die vanaf 2022 al beschikbaar is. Alle informatie over beide subsidies is de vinden op de website van RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland). De VER (Vereniging Elektrische Rijders) geeft op haar website antwoord op de vele vragen over laadinfrastructuur die er leven bij VvE’s.

De oorspronkelijke versie van dit artikel is te lezen op agendalaadinfrastructuur.nl