Nieuwsbericht

Nieuwe themapagina over publieke mobiliteit

Profielfoto van Kennisplatform CROW
17 mei 2024 | 1 minuut lezen

CROW-KpVV werkt vanuit de Werkgroep publieke mobiliteit decentrale overheden aan een gedeelde agenda publieke mobiliteit. Ter ondersteuning van de decentrale overheden staat nu een themapagina Publieke mobiliteit op crow.nl.

De themapagina geeft een overzicht van verdiepende kennis rond publieke mobiliteit en bestaande initiatieven. Wist je bijvoorbeeld dat er al regio’s experimenteren met publieke mobiliteit? Soms onder een iets andere noemer, maar wel met eenzelfde uitgangspunt.

Voorbeelden zijn de Provincie Noord-Brabant met Gedeelde Mobiliteit en de noordelijke regio’s met Publiek Vervoer. De Provincie Zeeland is in 2024 een pilot gestart onder de noemer Publieke Mobiliteit. Vanuit de regionale mobiliteitsstrategie wil de provincie vanaf 1 januari 2025 in heel Zeeland publiek vervoer beschikbaar hebben. Neem een kijkje op de pagina Publieke mobiliteit en laat je inspireren.

Samenhangend aanbod

Publieke mobiliteit is een voor de reiziger eenduidig en met elkaar samenhangend mobiliteitssysteem van collectieve en gedeelde vervoermiddelen met ondersteunende diensten. De ambitie van de Werkgroep publieke mobiliteit is het aanbieden van duurzame mobiliteit met alle beschikbare collectieve vervoermiddelen en diensten op een reizigersvriendelijke en kostenefficiënte manier. Met andere woorden: een samenhangend mobiliteitsaanbod vanuit de kracht van alle vervoervormen. Hierin werken overheden, markt, samenleving en individueel vervoer nauw samen. De ambities zijn in 2023 verbeeld in de praatplaat publieke mobilteit

Visualisatie van het centraal stellen van de reiziger in een mobilitetisysteem gereguleerd door de overheid

Vragen of meer weten?

Heb je vragen over publieke mobiliteit en de activiteiten van CROW binnen dit thema? Neem contact op met Marcel Sloot via marcel.sloot@crow.nl.