Nieuwsbericht

Terugblik op boeiende uitwisseling over hubs als 'game changers' - Internationaal Symposium Inclusieve Hubs

Profielfoto van Femke Mathijssen
16 juni 2022 | 3 minuten lezen

Hubs kunnen fungeren als game changers voor vervoer en als hulpmiddel om de bereikbaarheid te vergroten, maar de implementatie kent vele uitdagingen. Over die conclusie waren publiek en panel het eens tijdens het internationaal symposium ‘Inclusive Mobility Hubs: Experiences, possibilities and challenges’​ op 19 mei in Den Haag.

Het symposium was georganiseerd door EU-project SmartHubs en CROW-KpVV. De deelnemers werden ontvangen door de gemeente Den Haag met een geweldig uitzicht over de Haagse Grote Markt. Over het onderwerp inclusieve, geïntegreerde mobiliteit en de mogelijke rol van mobiliteitsknooppunten, ontsponnen zich levendige discussies. De moderator van de dag, Edwin van Uum (UUM), leidde de deelnemers door een ochtend boordevol informatie over tools die zijn ontwikkeld in het SmartHubs-project, internationale hubvoorbeelden en paneldiscussies over de uitdagingen bij het ontwikkelen van inclusieve hubs.

Karst Geurs van de Universiteit Twente, en projectleider van het Europese Smarthubs-project, trapte de ochtend af met een introductie van het SmartHubs-project en de vijf living labs in Nederland, München, Wenen, Brussel en Istanbul. Hij presenteerde de SmartHubs-integratieladder die hubs categoriseert op hun fysieke, digitale en democratische integratie en daarbij horende inclusieve ontwerpprincipes.

Christoph Kirchberger van de Technische Universiteit Wenen introduceerde het mobiliteitshub-ecosysteem van Wenen en Oost-Oostenrijk, dat een heel netwerk van mobiliteitshubs omvat, gefaciliteerd door een breed scala aan actoren. Voorbeelden van maatregelen die inclusie in deze hubs ondersteunen, zijn cocreatiemethoden waarbij verschillende actoren worden betrokken tijdens de ontwerpfase van hubs of digitale vaardigheidstrainingen en testevenementen tijdens de exploitatiefase.

Christoph lanceerde ook met trots het SmartHubs Open Data Platform ODP, het eerste opendataplatform voor leercases van mobiliteitshubs waarmee gegevens over mobiliteitshubs kunnen worden verzameld, hubs kunnen worden vergeleken en integratieniveaus kunnen worden geanalyseerd. Nieuwe bijdragers op de ODP zijn welkom. Registreren kan hier.

Aan de slag

De deelnemers splitsten zich vervolgens op in drie groepen voor break-outsessies.

SmartHubs-ontwerpgame

Een groep maakte kennis met de SmartHubs-ontwerpgame, een participatieve co-creatietool die in het SmartHubs-project is ontwikkeld met 'augmented reality'-functies. Vier spelers namen nieuwe personages ter hand en onderhandelden welke mobiliteits- en niet-mobiliteitselementen op een plein (het Hobbemaplein) in Den Haag moesten worden geplaatst. Karla Münzel (Universiteit Twente) leidde het spel en Hilda Tellioglu (TU Wenen) legde de speleigenschappen uit. De deelnemers erkenden de waarde van het visualiseren van ontwerpen en de speelse manier om rekening te houden met verschillende perspectieven en behoeften.

Governancefactoren

Een tweede groep besprak welke governancefactoren de succesvolle implementatie van mobiliteitshubs beïnvloeden. Julia Hansel (WWU Münster) presenteerde een raamwerk voor het beheer van mobiliteitshubs en leidde een discussie over de invloed van meerdere bestuursaspecten zoals de keuze van locaties voor hubs, onduidelijke verantwoordelijkheden en netwerken op meerdere niveaus, samenwerking met belanghebbenden en de integratie van knooppunten in het beleid.

Inclusie kwetsbare burgers

De derde groep besprak de inclusie van burgers die kwetsbaar zijn voor uitsluiting op mobiliteitsknooppunten. Een relevant onderwerp als je bedenkt dat de huidige gebruikers van nieuwe mobiliteitsdiensten zoals deelfietsen of -scooters overwegend jonge, hoger opgeleide mannen zijn. Jesse Pappers (VU Brussel) leidde een discussie over barrières die verschillende groepen ervaren, het verminderen van barrières en de vraag of hubs toegankelijk moeten zijn voor verschillende groepen vanuit een kosteneffectiviteitsperspectief.

Na de break-outsessies deelden Diederik Basta van de gemeente Amsterdam en Martin Courtz van de provincie Drenthe hun inzichten uit mobiliteitshubprojecten in Amsterdam en Groningen-Drenthe. Ze legden hun inspanningen uit om hubs inclusief te maken en ze te gebruiken als instrumenten voor meer functies dan alleen verkeer en vervoer. Ze deelden hun strijd rond inclusiviteit.

Séverine Kas (KennisOverZien) liet ons vervolgens kennismaken met de uitdagingen van reizigers met een visuele beperking en reflecteerde op de kansen en risico's van inclusieve mobiliteitshubs. Er ontstond een interactieve paneldiscussie rond de uitdagingen van inclusief ontwerp van hubs, die vervolgens werd voortgezet door vertegenwoordigers van de steden Den Haag en Rotterdam (Charles Huijts en Mariet de Haas) en de lokale ov-aanbieders HTM en RET (Sandra Nijënstein en Halmar Kranenburg).

> Bekijk hier de presentaties terug van 19 mei