Nieuwsbericht

Rijk, regio en OV-sector presenteren nieuwe agenda voor OV-knooppunten

1 juli 2022 | 2 minuten lezen

De kwaliteit en capaciteit van OV-knooppunten vraagt de komende decennia de aandacht. Verbeteringen kunnen deze locaties toekomstbestendig maken en reizigersgroei en verstedelijking faciliteren. Daarom heeft Staatssecretaris Vivianne Heijnen op vrijdag 24 juni 2022 de Actie-agenda OV-knooppunten aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Actie-agenda bundelt inzichten in de uitdagingen op nagenoeg 700 locaties verspreid over het land. De omvang van deze opgave vraagt om slimme keuzes. De opstellers van de agenda hebben al een eerste selectie gemaakt van 150 OV-knooppunten waar in eerste instantie de focus op ligt. Deze selectie draagt bij aan een gezamenlijke programmering en nadere besluitvorming over mogelijke investeringen in de toekomst.

De gezamenlijke Actie-agenda is het resultaat van jarenlang onderzoek vanuit het programma Toekomstbeeld OV. Daarnaast is het een startsein voor een hernieuwde, nauwe samenwerking. Met het vaststellen van de agenda slaan tientallen nationale en regionale partijen de handen ineen voor de ontwikkeling van bestaande en nieuwe OV-knooppunten.

OV-knooppunten zijn belangrijke locaties om snel, veilig en comfortabel op- en over te stappen op duurzame vervoermiddelen. Of het nu gaat om een middelgroot stations­knooppunt, zoals Maastricht of een busknooppunt zoals Druten, al deze locaties vervullen een sociale functie en zijn cruciaal voor een drempelloze reis van deur tot deur. OV-knooppunten zijn niet meer alleen maar overstappunten. Ze zijn ook plekken om te verblijven en elkaar te ontmoeten. Steeds meer zijn het dé locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de woningbouwopgave, nieuwe werkgelegenheid en bovenlokale voorzieningen. Daarmee hebben knooppunten een grote invloed op een wijk, een gemeente en ook de omliggende regio. Goede OV-knooppunten nodigen uit tot het gebruik van het openbaar vervoer en leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan een bereikbaar en leefbaar Nederland.

Het verschijnen van de Actie-agenda is niet het einde van het traject. De opstellers gaan zich de komende jaren inzetten om intensiever en sector overschrijdend samen te werken om beleid en besluitvorming over OV-knooppunten efficiënter en effectiever te maken. De Actie-agenda biedt daar diverse hulpmiddelen voor, zoals landelijke werkwijzen, databronnen en handreikingen. Ook richten ze een loket en kennispool in om alle partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van OV-knooppunten te ondersteunen en kennisuitwisseling te bevorderen.

De agenda onderstreept de groeiende belangstelling voor knooppuntontwikkeling in Nederland. Na de grootschalige aanpak van grote stations zoals Rotterdam Centraal en Arnhem Centraal (de Nieuwe Sleutelprojecten) breekt hiermee een nieuwe fase aan met hernieuwde aandacht voor OV-knooppunten in heel Nederland, zowel groot als klein.  

> Bekijk hier de Actie-agenda OV-Knooppunten

> Bekijk hier de kamerbrief 'Uitkomsten Landelijke OV- en Spoortafel 16 juni'

1 juli 2022

Een resultaat waar we heel trots op zijn, dank voor het delen!

NieuwsAgendaThema'sSoorten hubsDocumentenOver het kennisnetwerk