Nieuwsbericht

Grip krijgen op bereikbaarheid van stad en regio dankzij multimodale netwerkkaders

Profielfoto van Kennisplatform CROW
26 september 2022 | 1 minuut lezen

De mobiliteit groeit terwijl de beschikbare ruimte voor het verkeer steeds schaarser wordt. Voor gemeentes en provincies neemt daardoor het belang toe van goede beleidskaders waarbinnen onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden voor de verschillende modaliteiten, zoals openbaar vervoer, auto, fiets en voetganger. Met een multimodale visie op het verkeersnetwerk kun je grip krijgen op de stedelijke en regionale bereikbaarheid. CROW ontwikkelde daarom de 1-daagse cursus Werken met multimodale netwerkkaders. Tijdens de cursus leer je wat multimodale netwerkkaders zijn en hoe je ze kan toepassen in de praktijk.

Waarom een multimodale visie op het verkeersnetwerk?

 

Deze video legt uit wat de voordelen zijn van een multimodale visie op het verkeersnetwerk in stad of regio en hoe een multimodaal netwerkkader daarbij kan helpen. 

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is bedoeld voor beleidsadviseurs die werkzaam zijn bij gemeenten en provincies en die streven naar het optimaal benutten van het multimodale wegennet, door een goede inrichting en inzet van (verkeersmanagement)maatregelen. Ook voor consultants (junior en medior) die werken voor overheden en zich bezighouden met de vertaling van het beleid, is deze cursus zinvol.

Meer informatie

Kijk op crow.nl voor meer informatie over deze cursus.