Kennisnetwerk Mobiliteitshubs

Werken aan de optimale overstap voor de reiziger waarbij verblijfskwaliteit en beleving centraal staan

Digitale inspiratieplek

133 Posts
42 Professionals

Nieuws

Grip krijgen op bereikbaarheid van stad en regio dankzij multimodale netwerkkaders

CROW ontwikkelt cursus Werken met multimodale netwerkkaders . Een unimodale aanpak gericht op enkel het autoverkeer werkt niet meer. Met een multim...

Blog | De Omgevingswet: handig voor de energietransitie

De energietransitie en de invoering van de Omgevingswet hebben twee dingen gemeen: het zijn beide transities die een cultuuromslag vereisen en beid...

Integrale hubs combineren mobiliteit, energie en ruimte

Discussiepaper van CROW-KpVV over integrale hubs. Ze rusten op drie pijlers: mobiliteit, energie en ruimte. In het ontwerptraject zijn de pijlers g...

Laadtegel voor deelfietsen

Aan het draadloos opladen van e-fietsen wordt al een tijdje gewerkt. De TILER-laadtegel wordt nu op verschillende locaties in de praktijk toegepast.

Uitgelichte thema's

Energie

De energietransitie is een onvermijdelijke opgave waar Nederland mee te maken heeft. Wat voor rol neemt mobiliteit...

4 documenten - 7 nieuwsberichten

Goederenvervoer en logistiek

De groeiende vraag naar stedelijke logistiek leidt tot knelpunten in het (verkeers)-netwerk en diverse ruimteclaims....

11 documenten - 3 nieuwsberichten

Mobiliteitshubs en ruimtelijke ontwikkeling

Met een integrale aanpak van duurzame gebiedsontwikkeling is mobiliteit (inclusief mobiliteitshubs) een middel om...

24 documenten - 16 nieuwsberichten

Mobiliteitshubs landelijk gebied

De bereikbaarheid en leefbaarheid in het landelijk gebied staan onder druk. Een trek naar de steden en steeds minder...

27 documenten - 8 nieuwsberichten

Stations/OV-Knooppunten

OV-knooppunten vormen samen met het netwerk de keten waarover (waarmee of waardoor) reizigers reizen. Ze verbinden...

45 documenten - 24 nieuwsberichten

Documenten

Standaardontwerp voor buurthubs

Publicatiedatum:
19 september 2022
Uitgever:
Gemeente Amsterdam
Document van de Gemeente Amsterdam met handvaten over de inrichting, vormgeving, en positionering van buurthubs. Hierbij dient een buurthub gebruiksvriendelijk, veilig, en beheerbaar te zijn.

De identiteit voor hubs

Publicatiedatum:
19 september 2022
Uitgever:
Mijksenaar
Handboek voor inrichting van en wayfinding voor deelmobilitieit- en hublocaties. De publicatie is gemaakt in opdracht van Ministerie van I en W, de provincie Zeeland en 5 gemeenten.

Discussiepaper Op weg naar Integrale Hubs - Ruimte, Mobiliteit, Energie

Publicatiedatum:
15 september 2022
Uitgever:
CROW
Discussiepaper van CROW rond integrale hubs. Een verbijzonderde vorm van integrale gebiedsbenadering waar energie, mobiliteit en ruimte elkaar versterken.
NieuwsAgendaThema'sSoorten hubsDocumentenOver het kennisnetwerk