Nieuwsbericht

Een toegankelijke Shared Space is prettig voor iedereen

Profielfoto van Kennisplatform CROW
23 februari 2023 | 1 minuut lezen

CROW-KpVV heeft een praktische handreiking uitgebracht waarin goede en minder goede voorbeelden van Shared Spaces zijn beschreven in relatie tot toegankelijkheid.

In Nederland streven we naar een inclusieve samenleving, waarbij iedereen kan meedoen in de maatschappij. Daarbij horen ontwerpuitgangspunten als ‘Design for all’ en ‘mensgericht ontwerpen’. Bij het ontwerpen, inrichten en beheren van de openbare ruimte houden we letterlijk met iedereen rekening.
 
Vertrekpunt bij ‘Design for all’ zijn ontwerpeisen voor mensen met een beperking in hun mobiliteit, zoals ouderen, kinderen en mensen met een handicap. Een ontwerp dat is gebaseerd op de verkeersdeelnemer met een beperking, is geschikt voor iedereen en maakt de situatie in veel gevallen ook duidelijker en toegankelijker voor andere verkeersdeelnemers.
 

Verblijfsruimte

De openbare ruimte wordt zo ingericht dat deze niet als een verkeersruimte wordt geïnterpreteerd (een ruimte om te passeren), maar als een verblijfsruimte (een ruimte om in te verblijven of waarin activiteiten plaatsvinden). Shared Space streeft naar een inrichting van de openbare ruimte waarbij verkeer, verblijf en alle andere ruimtelijke functies in balans zijn.
 
Of een locatie of gebied geschikt is voor een Shared Space is onder andere afhankelijk van het type locatie, de gebiedsdynamiek, intensiteiten en snelheden. Voor de ontwikkeling van een Shared Space zijn geen harde richtlijnen beschikbaar. Elke situatie vraagt om maatwerk. Door participatie kan een omgeving worden ontwikkeld die voor iedereen toegankelijk is.
 

Voorbeelden

In de handreiking is bestaande kennis bij elkaar gebracht en gestructureerd, en zijn diverse goede en minder goede voorbeelden van Shared Spaces beschreven in relatie tot toegankelijkheid. Dit resulteert in uitgangspunten voor het waarborgen van toegankelijkheid in Shared Spaces, zowel in de inrichting op straat als in het proces om te komen tot een Shared Space.
 
Download de handreiking Toegankelijkheid in Shared Space vanaf deze pagina.