Nieuwsbericht

Kennisbijeenkomst Ruimte voor succes: duurzame gebiedsontwikkeling en ov

Profielfoto van Kennisplatform CROW
2 mei 2022 | 3 minuten lezen

> 10 mei van 12.15 - 17.00 uur 
> Locatie in Provinciehuis Utrecht
> Schrijf je in via de link

 

CROW en de provincie Utrecht houden op dinsdag 10 mei een gratis kennisbijeenkomst over verschillende Utrechtse ov-knooppunten. De ontwikkeling van die knooppunten kan zorgen voor een belangrijke doorbraak en kan als vliegwiel werken voor een optimale deur-tot-deurreis.
Schrijf je in via de link

Hoe dan?

De ontwikkeling van multimodale ov-knooppunten heeft een indrukwekkende vlucht genomen. Door de schaarse ruimte in ons land kijken we nu anders naar het bundelen van verschillende modaliteiten op één en dezelfde locatie. We springen steeds slimmer om met dubbel grondgebruik en met ontwerp en inrichting van de ruimte voor verblijven en ontmoeten. Maar hoe krijg je dit voor elkaar?

Hoe kan het ov-knooppunt als vliegwiel dienen voor een optimale deur-tot-deurreis? Als een plek waar we de ontwikkeling van natuur, recreatie en duurzame woningbouw integraal op een hoger plan tillen? Waar mensen verblijven, elkaar ontmoeten, werken en wonen op een innovatieve, inclusieve en duurzame manier? 

Dit gaan we samen ontdekken op dinsdag 10 mei. We nemen je mee in de vorm van een carrousel langs verschillende Utrechtse knooppuntprojecten. We leren van elkaars praktijkervaringen en gaan actief aan de slag met vervolgacties.

Gedeputeerde Arne Schaddelee: "Samen bereiken we meer met de Utrechtse ov-knooppunten. Laten we onze kennis en ervaring daarom bundelen op 10 mei!"


Bron afbeelding: KaiserVR 

Programma 

Het programma begint om 12.15 uur met een lunch op het Provinciehuis te Utrecht. De dag eindigt met een borrel om te netwerken rond 17.00 uur. 

Sprekers en knooppunten

Met kennis van zaken, werken aan knooppuntontwikkeling
Frans Bekhuis, CROW
 
Door kennis op het gebied van knooppunten en mobiliteitshubs te verbinden en de samenwerking tussen verschillende organisaties te bevorderen kunnen de ambities op het gebied van een integrale aanpak van de ontwikkeling van knooppunten en mobiliteitshubs het beste worden waargemaakt. Hiervoor zijn ov-knooppuntinstrumenten beschikbaar die helpen bij deze integrale aanpak. Input van beschikbare data over het knooppunt, informatie en kennis komen in zo’n instrument samen. Daarbij is ook de rol van kennismanagement belangrijk. We leren daarbij van elkaar: zowel van de goede als van de minder goede ervaringen. 
 
Het succesvolle knooppunt van de toekomst
Justien Marseille,The Future Institute
 
Futurist Justien Marseille staat stil bij trends en paradigmaverschuivingen die het succesvolle knooppunt van de toekomst beïnvloeden. Is te verwachten dat deze knooppunten zich doorontwikkelen tot nieuwe vestigingsplaatsen? Plekken waar kleinschalige lokale agricultuur wordt aangeboden en de passant tegelijkertijd reiziger, werknemer en recreant is? Welke rol heeft de auto nog in een wereld waar verbinden belangrijker wordt dan verplaatsen? En verbinden deze knooppunten dan nog de oude steden, of ontstaat een nieuwe netwerk? Een netwerk waarin Nederland niet langer gezien wordt als een vol land, maar op de tekentafel opnieuw wordt ingekleurd? 
 
Workshop 1: Gemeente Stichtse Vecht, casus knooppunt Breukelen
Knooppunt Breukelen is dé hub op de corridor tussen Amsterdam en Utrecht als het gaat om spoor, weg en water. Door de toenemende mobiliteit staat deze hub echter verder onder druk, wat vraagt om uitbreiding en intensivering. Tegelijkertijd liggen er kansen voor wonen, recreatie en bedrijvigheid op deze a-locatie. Hoe verhoudt dit zich tot elkaar? Welke partijen willen hierin mee-investeren? En hoe combineer je een hub met een gezonde stedelijke leefomgeving? Dat zijn vragen die in deze workshop aan de orde komen. 
 
Workshop 2: Gemeente Veenendaal, casus knooppunt Veenendaal Centrum
Guido van Hattem van de gemeente Veenendaal neemt ons mee in de ontwikkelingen rond Veenendaal Centrum. 
 
Workshop 3: Gemeente Amersfoort, casus knooppunt Amersfoort Schothorst
Bij de ontwikkeling van knooppunt Amersfoort Schothorst zijn knooppuntinstrumenten als het Handelingsperspectief en STOMP toegepast om met partijen samen tot een integraal perspectief te komen. Ewout Fennis van de provincie Utrecht vertelt ons hoe deze instrumenten zijn toegepast bij Amersfoort Schothorst. 

Workshop 4: Deelmobiliteit en knooppunten in landelijk gebied 
Bij knooppunten wordt vaak als eerste gedacht aan stationslocaties, terwijl hiervoor ook in landelijk gebied of bij bedrijventerreinen veel kansen liggen. Knooppunten versterken de ontsluiting met het openbaar vervoer door het voor- en natransport aantrekkelijk te maken. Voor activiteitenlocaties ligt hierbij een nadrukkelijke rol voor deelmobiliteit. Reizigers kunnen dan met bijvoorbeeld een deelfiets of deelscooter op hun bestemming komen. Roy van Kuijk doet aan de TU Delft onderzoek naar de combinatie van openbaar vervoer en deelmobiliteit. Momenteel onderzoekt hij voor welke casussen binnen de provincie Utrecht dit de grootste potentie heeft.