Nieuwsbericht

Van garage naar hub: cruciale rol in gebiedsontwikkeling

Profielfoto van Kennisplatform CROW
5 juli 2024 | 3 minuten lezen

De parkeergarage gaat een steeds belangrijkere positie innemen in de leefomgeving van de toekomst. Dat is de stellige overtuiging van Germen Wiskerke van Continental Car Parks.

Als commercieel projectmanager is Germen Wiskerke betrokken bij gebiedsontwikkelingen, maar ook bij projecten rond kantoorlocaties, scholen en ziekenhuizen. “Gebiedsontwikkeling zien we steeds meer. En dan met name projecten waarbij ingezet wordt op autoluwe straten, zodat er meer ruimte op straat komt om te spelen, maar ook voor groen. Er wordt dan gekozen voor een mobiliteitshub op een strategische locatie in de wijk. Geregeld worden daar ook commerciële functies aan toegevoegd. Je kunt denken aan een fietsenmaker of een ophaalpunt voor pakketjes.”

Cruciale rol

Zo’n mobiliteitshub - we spreken eigenlijk niet meer van parkeergarages in gebiedsontwikkelingen - heeft wat Wiskerke betreft een cruciale rol in de wijk. “Parkeren is vaak het sluitstuk dat bepaalt of een gebiedsontwikkeling al dan niet succesvol is. Daarom zitten we vaak al aan de voorkant bij een projectontwikkelaar aan tafel. De inzet is vaak om de parkeernorm in samenspraak met de gemeente af te stemmen op de gebiedsontwikkeling. De NDSM-werf in Amsterdam is een goed voorbeeld hiervan, maar ook Elements in Haarlem.”

Omdat mensen toch vaak een auto voor de deur willen, gebeurt het weleens dat in het duurdere segment met grondgebonden woningen toch de mogelijkheid wordt gecreëerd voor parkeren op de eigen oprit. Voor de overige woningen geldt dat de auto in de hub gezet kan worden.

Begin met een goed plan

De voorbeelden die Wiskerke noemt, zijn grote projecten. “Een ontwikkeling kan lang duren”, geeft hij dan ook aan. “Het begint daarom met een goed plan. Daarin bepaal je wanneer je iets nodig hebt. Moeten er vanaf het begin parkeervoorzieningen zijn of komt dat pas later in het traject aan de orde?”
Wiskerke zei het al: een mobiliteitshub moet op een strategische locatie in een gebiedsontwikkeling komen, die zet je niet zomaar neer. “Je moet bedenken waar de verkeersstromen van auto’s en openbaar vervoer vandaan komen en waar de voetganger of fietser na het parkeren van de auto naartoe moet en welke afstand die aflegt.

Deze analyse kan ertoe leiden dat gekozen wordt voor twee kleinere mobiliteitshubs in plaats van één grote. Overigens zijn wij met Continental Car Parks niet leidend bij de keuze voor een locatie, die wordt gemaakt op basis van het verkeerskundig plan.”

Biobased, circulair en demontabel

De parkeergarage van vroeger krijgt zoals gezegd steeds meer functies. Dat heeft direct invloed op hoe het gebouw eruit ziet én op de constructie. “De commerciële functies krijgen meestal een plek op maaiveldniveau. Dat betekent dat de plint extra hoogte moet krijgen. Meestal kiest de opdrachtgever voor casco bouwen, zodat een winkelunit ingebouwd kan worden. Voor de brandveiligheid gelden er andere eisen voor de verblijfsfunctie dan voor een verkeersfunctie.”
“Wat betreft het esthetische aspect werken we samen met de architect van de ontwikkelaar. Er wordt steeds meer ingezet op biobased en circulair bouwen en het moet demontabel zijn. Met name circulair is een hot item, alle elementen moeten herbruikbaar zijn. We hebben er zelf een concept voor ontwikkeld, Flexideck.” Ook het dak van de mobiliteitshub krijgt steeds vaker een functie. “We leggen er zonnepanelen en/of sedum op. En zeker bij hoogbouw zie je wel dat het dak verblijfsgebied wordt in de vorm van een tuin.”

“De positie van de mobiliteitshub in een gebied is in mijn ogen onwijs belangrijk. Uiteindelijk willen de meeste mensen een auto tot hun beschikking hebben. Met name in binnensteden is de grond schaars, een mobiliteitshub biedt dan uitkomst.” Dat merken Wiskerke en zijn collega’s in de toename van aanvragen. “We hebben voor de komende tijd al veel mobiliteitshubs op de planning staan. En niet alleen in de Randstad, het breidt zich als een olievlek uit over Nederland. We hebben ook al projecten in Groningen, Breda en Hengelo.”

Energie is de uitdaging

De grootste uitdaging voor de komende jaren is de energievoorziening. “Er is veel aandacht voor duurzame energie. De mobiliteitshub wordt ook steeds meer een energiehub voor de buurt waarbij een wijktrafo en WKO-installatie geïntegreerd worden. Daarnaast worden vaak zonnepanelen op het dak van de garage voorzien. Een goed energiemanagementsysteem met energieopslag en laadpalen kan dan de oplossing bieden.”

De oorspronkelijke versie van dit artikel is te lezen op stedebouwarchitectuur.nl