Nieuwsbericht

Integrale hubs combineren mobiliteit, energie en ruimte

Profielfoto van Kennisplatform CROW
15 september 2022 | 1 minuut lezen

CROW-KpVV heeft een discussiepaper uitgebracht over integrale hubs. Ze rusten op drie pijlers: mobiliteit, energie en ruimte. In het ontwerptraject zijn de pijlers gelijkwaardig, waardoor ze elkaar versterken.

Mobiliteitshubs hebben als belangrijkste functie het afwikkelen van mobiliteit. Ze bieden een plek aan deelvervoer of nemen infrastructurele knelpunten weg. Mobiliteitshubs vergemakkelijken de reis van en naar een gebied en vergroten zo de bereikbaarheid.

Een hub gebaseerd op energie is voorzien van de nodige laadinfrastructuur en verlaagt daarmee de maatschappelijke kosten. Daarnaast biedt een energiehub kansen om lokaal opgewekte stroom te balanceren of zero-emissiezones versneld in te voeren.

Als de pijlers 'mobiliteit' en 'energie' worden gecombineerd met ruimte, ontstaat een integrale hub die ruimte kan vrijspelen in de stad door slim om te gaan met parkeren. De integrale hub levert een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van een stad, wijk of straat, bijvoorbeeld door gebieden autoluw of autovrij te maken.

De discussiepaper onderscheidt verschillende typen hubs en laat enkele voorbeelden zien. Ook komen de ontwerpstappen aan de orde voor mobiliteitshubs en energiehubs.

Het doel van de discussiepaper is het vormen van een kennisbasis van waaruit een werkgroep (van Qirion, Generation.Energy, Groen Licht en CROW-KpVV) een handreiking of ontwerpwijzer voor integrale hubs kan opstellen.

Download hier Discussiepaper Op weg naar integrale hubs

Reageren? Stuur een mail naar frans.bekhuis@crow.nl