Goederenvervoer en logistiek

Goederenvervoer is de laatste decennia wereldwijd gegroeid. Niet alleen door toenemende welvaart, groeiende bevolking maar ook door zaken als globalisering en ict-ontwikkelingen (bijvoorbeeld de opkomst van e-commerce). Het vervoer gaat via de lucht, spoor, water of over de weg. Goederenvervoer draagt bij aan de economische vitaliteit van land, stad of regio, maar heeft ook een negatieve kant, namelijk dat het o.a. lawaai, luchtvervuiling en overlast veroorzaakt. Om de goederen op de plaats van bestemming te krijgen, zijn logistieke hubs van groot belang. Een logistieke hub is een centraal laad- en lospunt in een distributienetwerk van waaruit goederen verder worden gestuurd. Afhankelijk van de functie en plek in het distributienetwerk spreekt men van mainports (zoals Schiphol, Rotterdam Haven), of logistieke hubs op regionaal of gemeentelijk niveau.

De groeiende vraag naar stedelijke logistiek leidt tot knelpunten in het (verkeers)-netwerk en diverse ruimteclaims. Voor steden is dat juist de reden om op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen waarbij hubs aan kunnen bijdragen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgelicht
08 november
2022

MRA Congres Smart Mobility 2022

Groeien?! Hoe doe je dat in de Metropoolregio Amsterdam, de drukste regio van Nederland? Hoe...

Nieuws

Q-Park en Shell: 5 mobility hubs in grote steden

Q-Park en Shell gaan gezamenlijk 5 mobility hubs in grote steden in Nederland verder uitbouwen. De veranderende behoeftes van de klant staan hierbi...

Mobiliteitshubs langs de A6: een oplossing voor netcongestie?

Rijksgrond langs snelwegen, op baggerdepots en bij Sluizencomplexen bieden vaak mogelijkheden om hernieuwbare energie op te wekken via zonne- en wi...

Kennisnetwerk Parkeren bundelt de krachten en daagt uit

Het Kennisnetwerk Parkeren is op 3 juni 2021 online gegaan tijdens het webinar Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs. Het online platform is...

Documenten

Afbeelding van Marktstudie last mile pakketbezorging

Marktstudie last mile pakketbezorging

Publicatiedatum:
Uitgever:
ACM
"De populariteit van thuisbezorging heeft echter ook nadelen. Aan de ene kant worden er hoge kosten gemaakt op de last mile. Aan de andere kant ontstaan er door het hoge aantal vervoersbewegingen...
Afbeelding van Mobiliteitshubs A6 Ruimte, energie en mobiliteit komen samen

Mobiliteitshubs A6 Ruimte, energie en mobiliteit komen samen

Publicatiedatum:
Uitgever:
Qirion Energy Consulting
Mobiliteitshubs langs de A6: een oplossing voor netcongestie?Rijksgrond langs snelwegen, op baggerdepots en bij Sluizencomplexen bieden vaak mogelijkheden om hernieuwbare energie op te wekken...
Afbeelding van Verslag drie sessies over knooppunten en mobiliteitshubs

Verslag drie sessies over knooppunten en mobiliteitshubs

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Verslag van sessie over knooppunten en mobiliteitshubs vanuit diverse perspectieven.
Afbeelding van Kennismodule Parkeren

Kennismodule Parkeren

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Betaalde kennismodule van CROW over parkeren