Goederenvervoer en logistiek

Goederenvervoer is de laatste decennia wereldwijd gegroeid. Niet alleen door toenemende welvaart, groeiende bevolking maar ook door zaken als globalisering en ict-ontwikkelingen (bijvoorbeeld de opkomst van e-commerce). Het vervoer gaat via de lucht, spoor, water of over de weg. Goederenvervoer draagt bij aan de economische vitaliteit van land, stad of regio, maar heeft ook een negatieve kant, namelijk dat het o.a. lawaai, luchtvervuiling en overlast veroorzaakt. Om de goederen op de plaats van bestemming te krijgen, zijn logistieke hubs van groot belang. Een logistieke hub is een centraal laad- en lospunt in een distributienetwerk van waaruit goederen verder worden gestuurd. Afhankelijk van de functie en plek in het distributienetwerk spreekt men van mainports (zoals Schiphol, Rotterdam Haven), of logistieke hubs op regionaal of gemeentelijk niveau.

De groeiende vraag naar stedelijke logistiek leidt tot knelpunten in het (verkeers)-netwerk en diverse ruimteclaims. Voor steden is dat juist de reden om op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen waarbij hubs aan kunnen bijdragen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgelicht

Mobiliteitshubs langs de A6: een oplossing voor netcongestie?

Rijksgrond langs snelwegen, op baggerdepots en bij Sluizencomplexen bieden vaak mogelijkheden om hernieuwbare energie op te wekken via zonne- en wi...

Documenten

Marktstudie last mile pakketbezorging

Publicatiedatum:
17 mei 2022
Uitgever:
ACM
"De populariteit van thuisbezorging heeft echter ook nadelen. Aan de ene kant worden er hoge kosten gemaakt op de last mile. Aan de andere kant ontstaan er door het hoge aantal vervoersbewegingen...

Mobiliteitshubs A6 Ruimte, energie en mobiliteit komen samen

Publicatiedatum:
21 februari 2022
Uitgever:
Qirion Energy Consulting
Mobiliteitshubs langs de A6: een oplossing voor netcongestie?Rijksgrond langs snelwegen, op baggerdepots en bij Sluizencomplexen bieden vaak mogelijkheden om hernieuwbare energie op te wekken...

Verslag drie sessies over knooppunten en mobiliteitshubs

Publicatiedatum:
1 december 2021
Uitgever:
CROW
Verslag van sessie over knooppunten en mobiliteitshubs vanuit diverse perspectieven.

Kennismodule Parkeren

Publicatiedatum:
5 oktober 2020
Uitgever:
CROW
Betaalde kennismodule van CROW over parkeren

Nieuws

Q-Park en Shell: 5 mobility hubs in grote steden

Q-Park en Shell gaan gezamenlijk 5 mobility hubs in grote steden in Nederland verder uitbouwen. De veranderende behoeftes van de klant staan hierbi...

Kennisnetwerk Parkeren bundelt de krachten en daagt uit

Het Kennisnetwerk Parkeren is op 3 juni 2021 online gegaan tijdens het webinar Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs. Het online platform is...
NieuwsAgendaThema'sSoorten hubsDocumentenOver het kennisnetwerk