Kennisnetwerk Mobiliteitshubs

Mobiliteitshubs zijn fysieke schakels tussen vervoersmodaliteiten, die naast hun mobiliteitsfunctie ook als concentratiepunt voor ruimtelijke ontwikkeling kunnen dienen. Ze kunnen bijdragen aan verschillende beleidsdoelen. Bijvoorbeeld aan het autoluw maken van steden. Een effectieve uitwerking van mobiliteitshubs vraagt om een verbijzonderde vorm van integrale gebiedsbenadering; namelijk een hub waar energie, mobiliteit en ruimte elkaar versterken. Samenwerking tussen de provincie, regio, gemeenten, ontwikkelaars en mobiliteitsaanbieders is hierbij essentieel. Mobiliteitshubs.nl inspireert en biedt een selectie van kennis om hiermee aan de slag te gaan!

Meer over mobiliteitshubs

252 Professionals
369 Posts

Nieuws

Verslag Kennispool Mobiliteitshubs over data

De eerste bijeenkomst van de Kennispool Mobiliteitshubs vond dit jaar plaats op 23 mei in Utrecht. Het programma stond in het teken van data.

Programmaplan Natuurlijk!Deelmobiliteit gepubliceerd

Minister Harbers van IenW heeft het Programmaplan Natuurlijk!Deelmobiliteit naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat plan legt de basis om van deelmobiliteit...

Provincie Overijssel helpt bij ontwikkeling hubs

De provincie trekt miljoenen euro's uit voor de (door)ontwikkeling van vijf hubs in Overijssel.

Dé verkeerskundige van de toekomst bestaat niet

Aan welke eisen moeten verkeerskundigen van de toekomst voldoen? Over deze vraag bogen zich vakgenoten, opleiders en studenten op 29 mei tijdens een studie-...

Inspiratie

Mobiliteitshub Culemborg: Een Model van Samenwerking voor Duurzame Mobiliteit

De hub in Culemborg beschrijft een aanpak waarin verschillende stakeholders al aan het begin van het proces...

Mobiliteitshub Campus Nijmegen: Een succesvolle aanpak voor duurzame mobiliteit

De mobiliteitshub op de Campus Heijendaal is een goed voorbeeld van hoe je aan de hand van een goede evalutie van de...

Documenten

Afbeelding van Invloedsgebieden openbaar vervoer knooppunten - Naar een nationale standaard

Invloedsgebieden openbaar vervoer knooppunten - Naar een nationale standaard

Publicatiedatum:
Uitgever:
Goudappel
In dit rapport van Goudappel wordt een landelijke standaard voor het bepalen van de invloedsgebieden van verschillende type openbaar vervoerknooppunten uitgewerkt hierbij is gebruik gemaakt van...
Afbeelding van Een integraal handelingsperspectief

Een integraal handelingsperspectief

Publicatiedatum:
Uitgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Online tool van het Ministerie van IenW waarmee een integraal handelingsperspectief ten behoeve van ov-knooppuntontwikkeling is uit te werken.

Altijd op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het thema mobiliteitshubs en duurzame gebiedsontwikkeling met de nieuwsbrief van het Kennisnetwerk Mobiliteitshubs. Meld je aan en ontvang een overzicht van de laatste nieuwtjes, nieuw gepubliceerde kennisproducten en inspirende bijeenkomsten of events.

Meld je aan