Documenten

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset
Afbeelding van BOR-MELD

BOR-MELD

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
BOR-MELD is een CROW-standaard voor het vastleggen van meldingen.
1 link toegevoegd
Afbeelding van Aanpak Duurzaam GWW

Aanpak Duurzaam GWW

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
De Aanpak Duurzaam GWW is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten een plaats te geven, gebaseerd op vijf basisprincipes.
Afbeelding van IMBOR

IMBOR

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Een open standaard voor het uniformeren van de benamingen van alle type objecten in de openbare ruimte en de beheergegevens die per type object vastgelegd kunnen worden.
1 link toegevoegd
Afbeelding van Kennismodule Werk in Uitvoering

Kennismodule Werk in Uitvoering

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
De kennismodule Werk in Uitvoering van CROW bevat alle richtlijnen voor het ontwerpen en inrichten van tijdelijke verkeersmaatregelen op wegen binnen en buiten de bebouwde kom.
Afbeelding van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Publicatiedatum:
Uitgever:
PianoO
Webomgeving van PianoO met suggesties voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Er is onder andere aandacht voorcirculariteit, diversiteit en inclusie en milieu
Afbeelding van Kennisnetwerk Toegankelijkheid

Kennisnetwerk Toegankelijkheid

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Webomgeving van CROW rond het thema toegankelijkheid. De website bevat een uitgebreide toolkit die handvatten biedt om (gemeentelijke) beleid en projecten toegankelijker te maken.
Afbeelding van Ambitieweb

Ambitieweb

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Het Ambitieweb helpt om de ambities in één oogopslag helder te maken. De tool geeft een visuele weergave van de duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus.
Afbeelding van Magazine CDS-M - data delen

Magazine CDS-M - data delen

Publicatiedatum:
Uitgever:
Landelijk programma Deelmobiliteit
Deel 1 uit een serie magazines gemaakt in het kader van het landelijk programma deelmobiliteit. In deze editie aandacht voor hoe mobiliteitsbeleid profiteert van data-uitwisseling.
Afbeelding van Handreiking huren en aankopen van panden voor fietsparkeren

Handreiking huren en aankopen van panden voor fietsparkeren

Publicatiedatum:
Uitgever:
Tour de Force
Met deze handreiking word je op weg geholpen in het proces van het verwerven van panden in de binnenstad ten behoeve van fietsparkeren.
Afbeelding van Handreiking Logistiek en duurzame gebiedsontwikkeling

Handreiking Logistiek en duurzame gebiedsontwikkeling

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW en Topsector Logistiek
De handreiking benoemt concrete actiepunten voor gemeenten en initiatiefnemers van gebiedsontwikkelingen om logistiek beter te borgen in het gebiedsontwikkelingsproces.