Documenten

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Laadkaart stimuleert afstemming ov-autoriteit en netbeheerder

Publicatiedatum:
21 december 2021
Op deze kaart kunnen ov-autoriteiten aangeven waar bussen nu worden geladen en wat de laadbehoefte zal zijn in de toekomst. 

Kennisportaal OV-knooppunten

Publicatiedatum:
1 december 2021
Uitgever:
Provincie Noord-Holland
Op het kennisportaal OV-knooppunten van provincie Noord-Holland vind je instrumenten en onderzoeken om opgaven rond OV-knooppunten in beeld te brengen en toe te werken naar een optimale...

Verslag drie sessies over knooppunten en mobiliteitshubs

Publicatiedatum:
1 december 2021
Uitgever:
CROW
Verslag van sessie over knooppunten en mobiliteitshubs vanuit diverse perspectieven.

Reis via Hub: Het netwerk in Groningen en Drenthe

Publicatiedatum:
1 december 2021
Uitgever:
Provincie Groningen, Provincie Drenthe, OV-bureau Groningen, Publiek vervoer Groningen en Drenthe
Thema-website rond hubs in Groningen en Drenthe

De hub als link tussen hoofdwegennet en duurzame stedelijke mobiliteit : uitwerking corridorhubs

Publicatiedatum:
1 december 2021
Een type hub is de zogenaamde corridorhub. Deze liggen verder van de stad af, buiten fietsafstand tot de stad. Op deze plekken kunnen reizigers bijvoorbeeld overstappen op de trein of een snelle...

Mobiliteitsbeeld 2021

Publicatiedatum:
23 november 2021
Uitgever:
KiM
In deze speciale editie geeft het KiM de mobiliteitsontwikkelingen in het coronajaar 2020 en een toekomstverwachting voor de periode 2022-2026.

Deelauto- en deelfietsmobiliteit in Nederland: ontwikkelingen, effecten en potentie

Publicatiedatum:
5 oktober 2021
Uitgever:
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
Onderzoeksrapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid met betrekking tot deelmobiliteit in Nederland.

Staat van de mobiliteitstransitie

Publicatiedatum:
23 september 2021
Uitgever:
CROW
Subsite van CROW welke enerzijds een beeld schetst van hoe duurzaam de mobiliteit in Nederland is, en anderszijds handvatten geeft om morgen aan de slag te gaan met het ontwikkelen van duurzaam...

Bijeenkomst klankbordgroep Smart Mobility 29 juni

Publicatiedatum:
23 september 2021
Uitgever:
CROW
Verslag van de bijeenkomst van de klankbordgroep Smart Mobility op 29 juni 2021.

Praktijkvoorbeeld Mobility as a Service (MaaS)

Publicatiedatum:
23 september 2021
Uitgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
In Nederland experimenteren het Rijk, regionale overheden en marktpartijen volop met MaaS. Met zeven regio’s ontwikkelde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zeven MaaS-pilots.
NieuwsAgendaThema'sSoorten hubsDocumentenOver het kennisnetwerk