Documenten

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Webinar Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs

Publicatiedatum:
4 juni 2021
Uitgever:
CROW
Onder grote belangstelling hielden CROW en GNMI op 3 juni het webinar Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs. De recent verschenen Leidraad Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs stond...

Verkenning van het concept mobiliteitshub

Publicatiedatum:
31 mei 2021
Uitgever:
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
Mobiliteitshubs zijn fysieke schakels tussen vervoersmodaliteiten, die naast hun mobiliteitsfunctie ook als concentratiepunt voor ruimtelijke ontwikkeling kunnen dienen. Ze kunnen bijdragen aan...

Handreikingen voor ketenregie en ketenmobiliteit in relatie tot MaaS

Publicatiedatum:
10 mei 2021
Uitgever:
CROW
Publicatie van CROW-KpVV met handvatten voor concessieverleners om eisen en wensen op het gebied van ketenregie en ketenmobiliteit een plek te geven.

Leidraad parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs

Publicatiedatum:
1 april 2021
Uitgever:
CROW
Publicatie van CROW-KpVV waarin gekeken wordt hoe parkeren nabij knooppunten en mobiliteitshubs bij kan dragen aan een toekomstig mobiliteitssysteem en een goede leefomgeving

Mobiliteitshubs houden landelijk gebied bereikbaar - Op weg naar succes

Publicatiedatum:
14 januari 2021
Uitgever:
CROW
Publicatie van CROW-KpVV waarin beschreven wordt hoe mobiliteitshubs op verschillende manieren bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in het landelijk gebied.

Kennismodule Parkeren

Publicatiedatum:
5 oktober 2020
Uitgever:
CROW
Betaalde kennismodule van CROW over parkeren

Dashboard duurzame en slimme mobiliteit: Bereikbaarheid, nabijheid en knooppunten

Publicatiedatum:
3 september 2020
Uitgever:
CROW
Kennis, cijfers en achtergronden over het voorkomen dat verplaatsingen plaats vinden door nabijheid na te streven. Geen verplaatsing is geen emissie en verbruik en dus duurzaam.

Werken op niet-autosnelwegen (betaalde publicatie)

Publicatiedatum:
1 juli 2020
Uitgever:
CROW
CROW-publicatie bestemd voor planners, voorbereiders, ontwerpers, contractschrijvers, uitvoerders en toetsers van wegwerkzaamheden op niet autosnelwegen.

De multimodale hub en Rijkswaterstaat: een verkenning naar de link tussen het hoofdwegennet en duurzame stedelijke mobiliteit

Publicatiedatum:
9 juni 2020
Steden verdichten, maar tegelijkertijd willen we dat ze veilig, bereikbaar en leefbaar blijven. Een vraagstuk waar nationale bereikbaarheid en lokale leefbaarheid elkaar raken.Rijkswaterstaat...
NieuwsAgendaThema'sSoorten hubsDocumentenOver het kennisnetwerk