Nieuwsbericht

Handreiking koppelt mobiliteitshubs aan energie en ruimte

Profielfoto van Kennisplatform CROW
4 december 2022 | 1 minuut lezen

De 'Handreiking Energie en mobiliteitshubs' van CROW-KpVV geeft een eerste aanzet voor de realisatie van integrale hubs waarin ruimte, mobiliteit en energie samenkomen.

Mobiliteitshubs dragen bij aan efficiënter gebruik van infrastructuur, vervoermiddelen en vervoercapaciteit, en aan efficiënter en effectiever ruimtegebruik. Er liggen kansen om de mobiliteitsfunctie van een hub te koppelen met de energietransitie, zoals het aanbieden van schoner vervoer en het opwekken van schone energie. Een hub kan ook een belangrijke functie vervullen in een duurzame gebiedsontwikkeling. Daarvoor is een integrale aanpak noodzakelijk. 

Elkaar leren kennen

Over de opgaven bestaat weinig discussie: energievoorziening en mobiliteit moeten fossielvrij worden, er ligt een grote verstedelijkingsopgave en klimaatadaptatie wordt steeds urgenter. De mobiliteitssector heeft de opdracht openbaar vervoer te verduurzamen en om 1,8 miljoen laadpalen te realiseren. De bouwsector moet 1 miljoen woningen bouwen. Voor het duurzaam ontsluiten van die woningen heeft het kabinet recentelijk 7,5 miljard euro uitgetrokken.

Over hóe we deze opgaven aanpakken bestaat des te meer discussie. De verschillen tussen de disciplines energie, mobiliteit en stedenbouw zijn groot. Elke sector heeft zijn eigen belangen, werkwijzen, regelgeving, financieringsconstructies, vocabulaire, netwerk en focus. Om tot effectieve mobiliteitshubs te komen, moeten die werelden elkaar eerst leren kennen. 

3D-synergie

In de handreiking laten energie-experts, mobiliteitsexperts en stedenbouwkundigen zien waar hun werelden elkaar ontmoeten. Zij geven vuistregels en adviezen gericht op gezamenlijke ontwerptrajecten voor energie- en mobiliteitshubs. Het streven is 3D-synergie: meerwaarde op energie, mobiliteit én ruimte. Daarom moeten alle drie de disciplines vanaf het begin gelijkwaardig meedoen in het ontwerpproces.

Deze handreiking is geen alomvattend stappenplan, maar een eerste stap in bewustwording om integraal en gezamenlijk hubs te ontwerpen aan de hand van veel gestelde vragen en voorbeelden. Sommige partijen lopen voorop en hebben al ervaring opgedaan. Andere partijen staan aan het begin. Met deze handreiking leggen de auteurs – QirionGroen Licht en Generation.Energy – een basis om op voort te bouwen. 

Nieuwe versies

Op grond van nieuwe inzichten en praktijkervaringen, zal deze publicatie regelmatig worden vernieuwd. Niet alleen om kennis te delen maar ook om elkaar te inspireren in de benodigde transitie en aanpak van ruimte, mobiliteit en energie.

Download de handreiking vanaf deze pagina.