Mobiliteitshubs landelijk gebied

De bereikbaarheid en leefbaarheid in het landelijk gebied staan onder druk. Een trek naar de steden en steeds minder rendabele exploitatie van openbaar vervoer zorgt ervoor dat een ander mobiliteitssysteem wenselijk is. Daarbij spelen uitdagingen als duurzaamheid, ruimtegebruik en kosten soms ook een rol. Er is een andere aanpak nodig dan in de grote steden, omdat de vraag naar mobiliteit kleiner is en meer samenhangt met sociale voorzieningen.

Op verschillende plekken in Nederland zijn ontwikkelingen in het landelijk gebied gaande om in bereikbaarheid te blijven voorzien door middel van een flexibeler mobiliteitsaanbod. Vooral in de realisatie van (mobiliteits)hubs is zichtbaar hoe verschillende modaliteiten alsook mobiliteit en andere voorzieningen actief samengebracht worden, zodat voor reizigers en bewoners een totaalpakket van benodigdheden ontstaat. Aan de verschillen tussen mobiliteitshubs is te zien dat iedere plek en iedere vraag anders is. Dat is gelijk een grote uitdaging voor beleidsmakers, omdat ‘one size fits all’ niet bestaat en oplossingen op maat nodig zijn.

Als we de knooppunten en mobiliteitshubs in het landelijk gebied grofweg in twee groepen opdelen, zou je die ‘Regionale knooppunten’ en ‘Dorpskernen’ kunnen noemen. Daarbinnen zitten weer verschillende gradaties van grootte. Waar de regionale knooppunten een belangrijke overstapfunctie hebben naar snelbus of trein om bijvoorbeeld naar een stad in de buurt te reizen en een relatief grote stroom reizigers kennen, zijn de dorpskernen een belangrijk voorzieningenpunt voor de directe omgeving dat meer een verblijfsfunctie heeft. Bij een dorpskern wordt daarom vaker de koppeling gemaakt met (al bestaande) sociaaleconomische voorzieningen, zoals horeca, een huisarts of supermarkt, met daarbij een pakketophaalpunt of pinautomaat. Deelmobiliteit of een bushalte is dan een onderdeel in een breder aanbod.

Het juiste aanbod van mobiliteit (groter openbaar vervoer, buurtbus, dorpsauto met vrijwillige chauffeur, deelauto en/of deelfiets) in combinatie met bepaalde sociaaleconomische voorzieningen hangt af van de doelgroep, (mobiliteits)behoeften, locatie, omgeving en al aanwezige voorzieningen. Doe inspiratie op in deze kennisomgeving, werk samen met regiogemeenten, ga in gesprek met bewoners, kijk wat er vanuit de openbaarvervoerwereld mogelijk is. Een bereikbaar en leefbaar landelijk gebied maken we samen!

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset
Afbeelding van Mobiliteitshubs landelijk gebied - Op weg naar succes

Mobiliteitshubs landelijk gebied - Op weg naar succes

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Publicatie van CROW-KpVV waarin beschreven wordt hoe mobiliteitshubs op verschillende manieren bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in het landelijk gebied.
Afbeelding van Kennismodule Parkeren

Kennismodule Parkeren

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Betaalde kennismodule van CROW over parkeren
Afbeelding van Dashboard duurzame en slimme mobiliteit: Bereikbaarheid, nabijheid en knooppunten

Dashboard duurzame en slimme mobiliteit: Bereikbaarheid, nabijheid en knooppunten

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Kennis, cijfers en achtergronden over het voorkomen dat verplaatsingen plaats vinden door nabijheid na te streven. Geen verplaatsing is geen emissie en verbruik en dus duurzaam.
Afbeelding van Werken op niet-autosnelwegen (betaalde publicatie)

Werken op niet-autosnelwegen (betaalde publicatie)

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
CROW-publicatie bestemd voor planners, voorbereiders, ontwerpers, contractschrijvers, uitvoerders en toetsers van wegwerkzaamheden op niet autosnelwegen.
Afbeelding van Seminar Ruimte voor Succes: Duurzame Gebiedsontwikkeling en OV

Seminar Ruimte voor Succes: Duurzame Gebiedsontwikkeling en OV

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Samenvatting van de seminar Ruimte voor Succes gehouden op donderdag 12 september 2019. Dit was de tweede seminar rondom Ruimtelijke Ontwikkeling en OV.
Afbeelding van TOD en knooppunten

TOD en knooppunten

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Factsheet van CROW rond TOD en knooppunten. Een brede blik op TOD en knooppunten biedt ruimte voor succes.
Afbeelding van OV-knooppunten van de toekomst: een integraal handelingsperspectief

OV-knooppunten van de toekomst: een integraal handelingsperspectief

Publicatiedatum:
Uitgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Met dit instrument kan het integraal functioneren van de huidige en toekomstige OV-knoop in zijn omgeving worden onderzocht.
Afbeelding van Vitaal Platteland! - De kracht van het platteland benutten

Vitaal Platteland! - De kracht van het platteland benutten

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Vergrijzing, bevolkingskrimp en schaalvergroting maken het mobiliteitsbeleid van plattelandsgemeenten tot een uitdaging. Deze discussienotitie helpt plattelandsgemeenten met oplossingen.
Afbeelding van Handboek P+R (betaalde publicatie)

Handboek P+R (betaalde publicatie)

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Handboek van CROW met kennis over het beleid, opzet, beheer en uitvoering van een succesvolle P+R-voorziening
1 link toegevoegd