Mobiliteitshubs landelijk gebied

De bereikbaarheid en leefbaarheid in het landelijk gebied staan onder druk. Een trek naar de steden en steeds minder rendabele exploitatie van openbaar vervoer zorgt ervoor dat een ander mobiliteitssysteem wenselijk is. Daarbij spelen uitdagingen als duurzaamheid, ruimtegebruik en kosten soms ook een rol. Er is een andere aanpak nodig dan in de grote steden, omdat de vraag naar mobiliteit kleiner is en meer samenhangt met sociale voorzieningen.

Op verschillende plekken in Nederland zijn ontwikkelingen in het landelijk gebied gaande om in bereikbaarheid te blijven voorzien door middel van een flexibeler mobiliteitsaanbod. Vooral in de realisatie van (mobiliteits)hubs is zichtbaar hoe verschillende modaliteiten alsook mobiliteit en andere voorzieningen actief samengebracht worden, zodat voor reizigers en bewoners een totaalpakket van benodigdheden ontstaat. Aan de verschillen tussen mobiliteitshubs is te zien dat iedere plek en iedere vraag anders is. Dat is gelijk een grote uitdaging voor beleidsmakers, omdat ‘one size fits all’ niet bestaat en oplossingen op maat nodig zijn.

Als we de knooppunten en mobiliteitshubs in het landelijk gebied grofweg in twee groepen opdelen, zou je die ‘Regionale knooppunten’ en ‘Dorpskernen’ kunnen noemen. Daarbinnen zitten weer verschillende gradaties van grootte. Waar de regionale knooppunten een belangrijke overstapfunctie hebben naar snelbus of trein om bijvoorbeeld naar een stad in de buurt te reizen en een relatief grote stroom reizigers kennen, zijn de dorpskernen een belangrijk voorzieningenpunt voor de directe omgeving dat meer een verblijfsfunctie heeft. Bij een dorpskern wordt daarom vaker de koppeling gemaakt met (al bestaande) sociaaleconomische voorzieningen, zoals horeca, een huisarts of supermarkt, met daarbij een pakketophaalpunt of pinautomaat. Deelmobiliteit of een bushalte is dan een onderdeel in een breder aanbod.

Het juiste aanbod van mobiliteit (groter openbaar vervoer, buurtbus, dorpsauto met vrijwillige chauffeur, deelauto en/of deelfiets) in combinatie met bepaalde sociaaleconomische voorzieningen hangt af van de doelgroep, (mobiliteits)behoeften, locatie, omgeving en al aanwezige voorzieningen. Doe inspiratie op in deze kennisomgeving, werk samen met regiogemeenten, ga in gesprek met bewoners, kijk wat er vanuit de openbaarvervoerwereld mogelijk is. Een bereikbaar en leefbaar landelijk gebied maken we samen!

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset
Afbeelding van Succesvolle multimodale en multifunctionele ov-knooppunten

Succesvolle multimodale en multifunctionele ov-knooppunten

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
10 inspirerende voorbeelden van ov-knooppunten en bouwstenen om knooppunten tot een succes te maken
Afbeelding van Richtlijn toegankelijkheid (betaalde publicatie)

Richtlijn toegankelijkheid (betaalde publicatie)

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Deze CROW-publicatie bevat richtlijnen voor het toegankelijk inrichten van de openbare buitenruimte. Aanleiding is de behoefte van gemeenten aan eenduidige en gedragen toegankelijkheidsrichtlijnen.
Afbeelding van Kennismodule Ruimte, Mobiliteit, Stedenbouw en Verkeer

Kennismodule Ruimte, Mobiliteit, Stedenbouw en Verkeer

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Betaalde kennismodule van CROW met actuele richtlijnen en praktische handvatten.
Afbeelding van Handboek wegontwerp - Regionale stroomwegen (betaalde publicatie)

Handboek wegontwerp - Regionale stroomwegen (betaalde publicatie)

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Standaardwerk voor het ontwerp van een regionale stroomweg. De uitgave bevat theoretische en praktische kennis en richtlijnen voor wegbeheerders, wegontwerpers, adviesbureaus en wegenbouwers.
Afbeelding van Leidraad Maak Plaats! Werken aan knooppuntontwikkeling in Noord-Holland

Leidraad Maak Plaats! Werken aan knooppuntontwikkeling in Noord-Holland

Publicatiedatum:
Uitgever:
Provincie Noord-Holland
Publicatie waarin de kansen voor knooppuntontwikkeling concreet zijn gemaakt en specifiek voor de Zaancorridor uitgewerkt tot een aanpak.
Afbeelding van Handboek parkeren (betaalde publicatie)

Handboek parkeren (betaalde publicatie)

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
In het Handboek parkeren van CROW is alle informatie over parkeren op een overzichtelijke manier gebundeld en het biedt een compleet overzicht van de verschillende aspecten van parkeren.
Afbeelding van Handboek natransportmogelijkheden voor overstappunten (betaalde publicatie)

Handboek natransportmogelijkheden voor overstappunten (betaalde publicatie)

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
In dit handboek van CROW staat het natransport vanaf (ov-)vervoersknooppunten centraal. De publicatie gaat in op de rol die verschillende transportmiddelen kunnen vervullen bij overstappunten....